Преговор: Frequency adverbs in Present Simple. Наречия за честота в Сегашно просто

За да видиш преговора, регистрирай се в Уча.се!

За да коментираш, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се