new-logo

Тест: Подготовка за входно ниво. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете правилата с a и an:
2
Попълнете правилата с s и es:
3
Попълнете празните места с I, He, She, my, his, her.
4
Попълнете с am, is и are.
  • Пример: It  is 
  • We  are 
5
Отрицателните форми на am, is и are са am not, isn’t и aren’t.
6
Свържете правилно думите с картините:
7
Попълнете правилно с a и an:
  • Пример:  an  apple
  •  a  doll
8
Свържете правилно текста с картинките:
9
Допишете множественото число на думите:
  • Пример: a plane - planes
  • a glass - glasses
10
Довършете изречението, за да образувате "Той Е Джак."
  • He _______ Jack.
11
Допишете изречението, за да образувате "Тя НЕ Е Моника."
  • She _______ Monica.
12
Допишете изреченията с isn't и aren't.
13
Погледнете картинката и допишете изреченията с His и Her.
  • Пример:  Her  balloon is pink.
14
Допишете изреченията с I, He, She, my, his и her.  
15
Попълнете текста с am, is, и are.

Описание на теста

С онлайн теста по английски език за 3. клас на тема “Подготовка за входно ниво. Част 1” ще тествате знанията си за a и an (indefinite articles) и правилното образуване на множествено число (plural) с -s и -es. Ще си докажете, че знаете за отличен личните местоимения (personal pronouns) I, He, She и притежателните местоимения (possessive pronouns) my, his, her. В онлайн теста са включени и положителните и отрицателните форми на глагола СЪМ (to be) - am, am not, is, isn’t, are, aren’t. Забавлявайте се, докато се подготвяте за шестици в училище! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (94)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се