Литература

5. клас

Първи раздел

Важни уводни уроци

Втори раздел

Митовете на човечеството

Трети раздел

Фолклорни представи за света

Четвърти раздел

Фолклорен празничен календар

Пети раздел

Различни разкази за човека и света

Шести раздел

Аз създавам текстове

Седми раздел

Стара програма литература 5. клас

6. клас

Първи раздел

Важни уводни уроци

Втори раздел

Човекът и природата

Трети раздел

Човекът и изкуството

Четвърти раздел

Човекът и другите

Пети раздел

Аз създавам текстове

Шести раздел

Стара програма литература 6. клас

7. клас

Първи раздел

Важни уводни уроци

Втори раздел

Българинът във възрожденския свят

Трети раздел

Човекът в обществото. Норми, ценности и конфликти

Четвърти раздел

Създавам текстове

Пети раздел

Важни обобщаващи уроци

8. клас

Първи раздел

Важни уводни уроци

Втори раздел

Античност

Трети раздел

Средновековие

Четвърти раздел

Ренесанс

Пети раздел

Стара програма литература 8. клас

Шести раздел

Аз създавам текстове

9. клас

Първи раздел

Важни уводни уроци

Втори раздел

Просвещение

Трети раздел

Романтизъм

Четвърти раздел

Реализъм

Пети раздел

Модернизъм

Шести раздел

Българска възрожденска литература

Седми раздел

Аз създавам текстове

Осми раздел

Стара програма литература 9. клас

10. клас

Първи раздел

Важни уводни уроци

Втори раздел

Джовани Бокачо

Трети раздел

Мигел де Сервантес

Четвърти раздел

Уилям Шекспир

Пети раздел

Молиер

Шести раздел

Даниел Дефо

Седми раздел

Николай Гогол

Осми раздел

Александър Дюма

Девети раздел

Александър Сергеевич Пушкин

Десети раздел

Оноре дьо Балзак

Единайсети раздел

Стендал

Дванайсети раздел

Ги дьо Мопасан