Литература

5. клас

Първи раздел

Важни уводни уроци

Втори раздел

Митовете на човечеството

Трети раздел

Фолклорни представи за света

Четвърти раздел

Фолклорен празничен календар

Пети раздел

Различни разкази за човека и света

Шести раздел

Аз създавам текстове

Седми раздел

Годишен преговор

6. клас

Първи раздел

Важни уводни уроци

Втори раздел

Човекът и природата

Трети раздел

Човекът и изкуството

Четвърти раздел

Човекът и другите

Пети раздел

Аз създавам текстове

7. клас

Първи раздел

Важни уводни уроци

Втори раздел

Българинът във възрожденския свят

Трети раздел

Човекът в обществото. Норми, ценности и конфликти

Четвърти раздел

Създавам текстове

Пети раздел

Подготовка за НВО

Шести раздел

Важни обобщаващи уроци

Седми раздел

Стара програма

8. клас

Първи раздел

Важни уводни уроци

Втори раздел

Античност

Трети раздел

Средновековие

Четвърти раздел

Ренесанс

Пети раздел

Аз създавам текстове

Шести раздел

Стара програма

9. клас

Първи раздел

Важни уводни уроци

Втори раздел

Просвещение

Трети раздел

Романтизъм

Четвърти раздел

Реализъм

Пети раздел

Модернизъм