new-logo

Тест: Анализ на легендата "Господ и дяволът правят света"

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво означава терминът "сюжет"?
2
Каква е символиката на ореховото дърво, което Господ засажда според легендата "Господ и дяволът правят света"? Посочи неверния отговор.
3
Защо според легендата „Господ и дяволът правят света" дяволът куца?
4
Легендата "Господ и дяволът правят света" не завършва с поука.
5
Защо дяволът НЕ успява да удави Господ според сюжета на легендата "Господ и дяволът правят света"?
6
Довърши изречението:
  • Според легендата "Господ и дяволът правят света" се счита, че...
7
Дяволът искал да погуби Господ и тръгнал с него към края на земята, за да го удави.
8
Довърши изречението според сюжета на легендата "Господ и дяволът правят света":
  • Дяволът създал...
9
Кои са двете НЕВЕРНИ твърдения?
10
Кои са двата неверни момента от сюжета на легендата "Господ и дяволът правят света"?
11
Кои са верните твърдения?
12
От изброените думи избери подходящите, за да допълниш изреченията.
  • устна, писмена, фолклора, литературата, тъжни, фантастични
13
Попълни липсващите думи.
14
Попълни липсващите думи.
15
Подреди последователно действията на Господ при създаването на света според легендата "Господ и дяволът правят света".

Описание на теста

Чрез онлайн упражнението по литература за 5. клас "Анализ на легендата "Господ и дяволът правят света" ще преговориш как според нея е сътворен светът. Важно е да запомниш какво е характерно за легендата и какво означава понятието сюжет. Спомни си противопоставянето между дявола и Господ. А знаеш ли какво символизира ореховото дърво, което Бог посадил? Направи теста и ще се подготвиш за изпитване по литература! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (39)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се