Упражнение: Анализ на стихотворението "Хайдути". Христо Ботев


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 5. клас "Анализ на стихотворението "Хайдути". Христо Ботев" ще разбереш какво си научил за тази творба на големия български поет и революционер. Какъв смисъл е вложен в заглавието на стихотворението? Каква е ценностната система на Чавдар? Каква е основната тема на творбата? Какви качества притежава 12-годишният Чавдар? Направи упражнението и ще си по-уверен в знанията си по литература! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кой проблем е поставен в стихотворението на Христо Ботев "Хайдути"?
5т. 2. Кой страда най-много от решението на Чавдар от стихотворението "Хайдути" на Христо Ботев да поеме по пътя на баща си?
5т. 3. Една от основните теми в стихотворението на Христо Ботев "Хайдути" е темата за приемствеността между поколенията.
5т. 4. Кое НЕ Е вярно за Чавдар от стихотворението на Христо Ботев "Хайдути"?
5т. 5. Довърши изречението:
  • Хайдутите ..............
6т. 6. Чавдар все още няма изградена ценностна система, тъй като е едва 12-годишен.
6т. 7. Чавдар има свой модел на подражание - Петко Страшника.
6т. 8. Довърши изречението:
  • Пребиваването на Чавдар при вуйчо му е......
6т. 9. Майката в стихотворението "Хайдути" е връзката между поколенията.
6т. 10. Кои твърдения за стихотворението "Хайдути" НЕ са верни?
6т. 11. Кои са двете възможности пред Чавдар?
6т. 12. Oт посочените думи избери подходящите, за да допълниш изречението:
  • примирение, свободолюбие, непримирим, плах, нерешителен, смелост, сдържаност
11т. 13. Попълни липсващата дума.
11т. 14. Попълни липсващите думи.
11т. 15. Попълни липсващите думи.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!