Китайски език

Първи раздел

Фонетика

 • 1
  Въведение в китайския език
 • 2
  Инициалите b, p, m, f, d, t, n, l, g, k, h в китайския език
 • 3
  Финалите a, o, e, i, u, ai, ei, ao, ou в китайския език
 • 4
  Упражнение. Финалите a, o, e, i, u, ai, ei, ao, ou в китайския език
 • 5
  Финалите an, en, ang, eng, ong, er в китайския език
 • 6
  Упражнение. Финалите an, en, ang, eng, ong, er в китайския език
 • 7
  Инициалите z, c, s, zh, ch, sh, r в китайския език
 • 8
  Упражнение. Инициалите z, c, s, zh, ch, sh, r в китайски език
 • 9
  Финалите ia, iao, ie, iu(iou), ian, in, iang, ing, iong в китайския език
 • 10
  Упражнение. Финалите ia, iao, ie, iu(iou), ian, in, iang, ing, iong в китайския език
 • 11
  Финалите ua, uo, uai, ui(uei), uan, un(uen), uang, ueng в китайския език
 • 12
  Упражнение. Финалите ua, uo, uai, ui(uei), uan, un(uen), uang, ueng в китайския език
 • 13
  Инициалите j, q, x в китайския език
 • 14
  Упражнение. Инициалите j, q, x в китайския език
 • 15
  Финалите ü, üe, üan, ün в китайския език
 • 16
  Упражнение. Финалите ü, üe, üan, ün в китайския език
 • 17
  Преговор на инициали и финали в китайския език. Част 1. Китайски език
 • 18
  Преговор на инициали и финали в китайския език. Част 2. Китайски език
 • 19
  Тоновете в китайския език. 1 част. Китайски език
 • 20
  Тоновете в китайския език. 2 част. Китайски език
 • 21
  Тоновете в китайския език. 3 част. Китайски език

Втори раздел

Йероглифика 汉字 Hàn zì

 • 22
  Въведение в йероглификата в китайския език
 • 23
  Частите на йероглифа - ключ и фонетик в китайския език
 • 24
  Посока и ред на изписване в китайския език
 • 25
  Йероглифите 一、二、三、八、十 в китайския език
 • 26
  Йероглифите 人、个、大、太、天 в китайския език
 • 27
  Йероглифите 头、六、上、下 в китайския език
 • 28
  Йероглифите 七、九、几、儿 в китайския език
 • 29
  Йероглифите 了、子、字 в китайския език
 • 30
  Йероглифите 口、叫、回、四、五、中 в китайския език
 • 31
  Йероглифите 木、米、小、少、水 в китайския език
 • 32
  Йероглифите 月、日、明、有、白 в китайския език
 • 33
  Йероглифите 多、名、山、岁 в китайския език
 • 34
  Йероглифите 女、好、马、妈、吗 в китайския език
 • 35
  Йероглифите 你、也、他、她、的、书 в китайския език
 • 36
  Йероглифите 本、买、卖、手、心 в китайския език
 • 37
  Йероглифите 不、杯、对、是 в китайския език
 • 38
  Йероглифите 我、它、门、们 в китайския език
 • 39
  Йероглифите 午、年、车、开 в китайския език
 • 40
  Йероглифите 火、点、和 в китайския език
 • 41
  Йероглифите 东、西、北、京、国 в китайския език
 • 42
  Йероглифите 看、见、想 в китайския език
 • 43
  Йероглифите 学习、学生、同学 в китайския език
 • 44
  Йероглифите 学校、爸爸、医生、先生 в китайския език
 • 45
  Йероглифите 读、语、请、说 в китайския език
 • 46
  Йероглифите 千、只、话、认识、谁 в китайския език
 • 47
  Йероглифите 谢、身、今、冷、汉 в китайския език
 • 48
  Йероглифите 没、关系、朋友 в китайския език
 • 49
  Йероглифите 听、吃、喝、号 в китайския език
 • 50
  Йероглифите 果、苹、菜、茶 в китайския език
 • 51
  Йероглифите 爱、喜欢、很 в китайския език
 • 52
  Йероглифите 都、去、会 в китайския език
 • 53
  Думите 老师、块、对不起 в китайския език
 • 54
  Думите 什么、时候、什么时候、做 в китайския език
 • 55
  Думите 昨天、工作、怎么、怎么样 в китайския език
 • 56
  Йероглифите 这、那、哪 в китайския език
 • 57
  Йероглифите 里、星期 в китайския език
 • 58
  Думите 在、现在、家 в китайския език
 • 59
  Думите 呢、桌子、椅子 в китайския език
 • 60
  Йероглифите 坐、写、来 в китайския език
 • 61
  Йероглифите 能、住、出 в китайския език
 • 62
  Йероглифите 后、面、前 в китайския език
 • 63
  Йероглифите 狗、猫、喂 в китайския език
 • 64
  Думите 电话、电脑、电视、电影 в китайския език
 • 65
  Думите 打、钱、分钟 в китайския език
 • 66
  Думите 热、天气、不客气 в китайския език
 • 67
  Думите 下雨、零、再见 в китайския език
 • 68
  Думите 飞机、出租车、火车站 в китайския език
 • 69
  Думите 些、衣服、小姐 в китайския език
 • 70
  Думите 高兴、漂亮、睡觉 в китайския език
 • 71
  Думите 米饭、饭馆、商店、医院 в китайския език
 • 72
  Как въвеждаме йероглифи на компютъра на китайски език?

Трети раздел

Граматика

 • 73
  Числителни 数词 в китайския език
 • 74
  Класификатори 量词 в китайския език
 • 75
  Словоред на съобщителното изречение в китайския език 肯定句
 • 76
  Словоред на отрицателното и въпросителното изречение в китайския език 否定句、疑问句
 • 77
  Наречия 副词 в китайския език
 • 78
  Глаголите 会、能、可以 в китайския език
 • 79
  Глаголите 是 и 在 в китайския език
 • 80
  Частици 助词。的 и 了в китайския език
 • 81
  Конструкциите 是。。。的 и 在。。。呢 в китайския език
Върни се горе
feedback
feedback