logo

Тест: Словоред на отрицателното и въпросителното изречение в китайския език 否定句、疑问句

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че словоредът в отрицателното китайско изречение е подобен на българския?
2
Кои от следните йероглифи са частици за отрицание, с помощта на които можем да образуваме отрицателно изречение?
3
Кои от следните твърдения са правилни?
4
Къде трябва да поставим частицата 吗, за да образуваме въпросително изречение?
5
Вярно ли е, че на китайски има два начина за образуване на въпросителни изречения?
6
Къде отрицателното изречение е образувано правилно?
7
Вярно ли е написано изречението?
  • 我不有三本书。
8
Кои от изреченията са образувани правилно?
9
Свържи въпросителните думи с техния превод на български.
10
Къде въпросителното изречение Кой харесва тази книга?  е образувано правилно?
11
Подреди думите така, че да образуваш въпросителното изречение:
  • Коя книга харесваш?
12
Подреди думите така, че да образуваш въпросителното изречение:
  • Кога се прибираш вкъщи?
13
Направи даденото изречение отрицателно.
  • 我会做饭。
14
Напиши двата начина, по които можем да зададем въпроса Ти ядеш ли месо?, ако съобщителното изречение звучи така: 我吃肉。
15
Напиши въпроса Кога отиваш на работа?, ако отговорът е 我八点上班。(上班 (shàng bān) е отивам на работа)

Описание на теста

В онлайн теста "Словоред на отрицателното и въпросителното изречение в китайския език 否定句、疑问句" за китайски език - ниво HSK1 ще можеш да провериш знанията си за словореда на китайското изречение. Вярно ли е, че словоредът на отрицателното китайско изречение е идентичен с българския? А вярно ли е, че на китайски има два начина за образуване на въпросително изречение? Кои са разликите между частиците 没 и 不? В този онлайн тест ще имаш възможност да усъвършенстваш знанията си за словореда в китайския език и да затвърдиш наученото. Направи теста и давай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се