logo

Тест: Глаголите 会、能、可以 в китайския език

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че думите 会、能 и 可以 на български се превеждат мога?
2
Каква е другата употреба на йероглифа 会, освен със значение мога?
3
Кой от глаголите трябва да използваме, когато обстоятелствата определят дали можем или не можем да направим нещо?
4
Вярно ли е, че 可以 се използва, когато сме се научили как да правим нещо?
5
Кой спомагателен глагол трябва да използваме в даденото изречение?
  • 我______说汉语。
6
Свържи спомагателните глаголи със случаите, в които се използват.
7
Вярно ли е написано изречението?
  • 你不会吃巧克力(qiǎo kè lì)!
8
Вярно ли е написано изречението?
  • 他不会打网球(wǎng qiú)。
9
Кое от изреченията е правилно, ако не мога да отида на среща, защото съм зает?
10
Кой от следните примери се превежда Не може! ?
11
Свържи изреченията с правилния превод.
12
Вярно ли е написано изречението, ако обстоятелствата не ми позволяват да говоря по телефона?
  • 我不能给她打电话!
13
Избери правилния спомагателен глагол, като знаеш, че тя не може да готви, защото не се е научила.
14
Избери правилния спомагателен глагол, ако на тях им е забранено да пият кафе.
15
Избери правилния спомагателен глагол.

Описание на теста

В онлайн теста "Глаголите 会、能、可以" за китайски език - ниво HSK1 ще можеш да провериш знанията си за спомагателните глаголи 会、能 и 可以. Кога и как се използват те? Кое е общото между тях и кои са разликите? Вярно ли е, че 会 има и друго значение, освен "мога"? Какво означава изречението 不可以!? В този онлайн тест ще имаш възможност да усъвършенстваш знанията си за глаголите 会、能 и 可以 и да затвърдиш наученото. Направи теста и давай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се