logo

Тест: Стопанството на България след Освобождението

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Селското стопанство е водещо производство за Княжество България.
2
След Освобождението навлизат новости в стопанството. По-голям е напредъкът в индустрията.
3
Държавата закриля и подпомага българските производители. При правителствата на Стефан Стамболов и Константин Стоилов са приети първите закони, които осигуряват облекчения за индустриалните предприемачи.
4
Стопанският напредък в страната впечатлява европейците толкова, че за България в началото на ХХ век се говори като за „стопанско чудо“ на Балканите и за „българско чудо“.
5
В кой период е световната стопанска криза, която засяга силно и българската икономика?
6
Как държавата подпомага развитието на земеделието след Освобождението?
7
Кое понятие съответства на описанието?
  • Правото на държавата да произвежда и търгува с това производство без ограничения и конкуренция. 
8
Кое понятие съответства на описанието?
  • Сдружения на производители, които доброволно се обединяват и разпределят печалбата от производството.
9
Кои са причините за кризата в стопанството след войните 1912 - 1918 година?
10
Отбележи всички мерки, с които правителствата на Ст. Стамболов и К. Стоилов подпомагат българските производители и предприемачи.
11
Подреди в хронологичен ред, като най-горе поставиш най-ранното събитие.
12
В кои два периода стопанството на България отговаря на описанието?
  • Българското стопанство е в подем. Увеличават се обработваемите земи и селскостопанската продукция, развива се промишлеността, транспорта и външната търговия, разраства се строителството.
13
Посочи доказателства за вложение на чужди капитали в България.
14
Българското стопанство след Освобождението до Втората световна война се развива с подкрепата на държавата. Тя подпомага земеделските производители, индустрията и предприемачите, като осигурява данъчни облекчения и изгодни заеми.
15
В кои два периода българското стопанство е в криза?

Описание на теста

С онлайн теста по история за 7. клас за стопанството на България след Освобождението ще тестстваш знанията си за това каква стопанска политика водят Стефан Стамболов и Константин Стоилов. Вярно ли е, че стопанството на страната преживява подем и кризи? Как се отразява световната стопанска криза върху развитието на земеделието и индустрията в България? Знаеш ли какво е монопол и кооперация? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се