new-logo

Тест: Движение за независима Българска църква

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Българите загубили независимата си Църква през 1393 г. с падането на Търновското царство.
2
Коя Църква останала да представлява християните в Османската империя?
3
Кога и къде бил първият конфликт между българите и гръцките духовници?
4
Вярно или грешно е твърдението?
  • Организираното движение за независима Българска църква започнало в Търново с искането Неофит Бозвели да бъде назначен за български владика.
5
Кога се случва отделянето на Българската църква от Цариградската патриаршия, известно като Българският Великден?
6
Кое не е причина за движението за независима Българска църква?
7
Как се нарича самостоятелната Българска църква, създадена след фермана от 28. февруари 1870 г.?
8
Кои духовни водачи съставили първата програма с искания в борбата за независима църква?
9
Коя е първата победа на българите в борбата за Българска църква?
10
Подреди в хронологичен ред събитията.
  • Най-долу постави най-ранното събитие.
11
Свържи изображението с името на личността.
12
Прочети внимателно текста и отговори на въпроса.
  • Кои водачи и кога съставят програмата с исканията?
13
За кои важни факти дава сведение изображението?
14
Под всяка година постави личността, която участва в събитие в тази година.
15
Кои фактори оказват положително въздействие и дават надежди в борбата за Българска църква?

Описание на теста

С онлайн теста по история за 7. клас за борбата за независима Балгарска църква ще провериш знанията си за първата програма, искания и победи на българите. Знаеш ли какви са заслугите на Неофит Бозвели, Иларион Макариополски и Стефан Богориди? Вярно ли е, че Българският Великден е на 3. април 1860 г.? Къде е построена църквата „Св.Стефан“ в Цариград? А кой е Антим I? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (63)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се