new-logo

Тест: Представки и наставки в българския език

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Представката е словообразувателна морфема, която стои след корена на думата.
2
В думата разпадане представката РАЗ- е образувана от предлог.
3
И наставките, и представките в българския език НЕ придават ново речниково значение на думите.
4
Попълни пропуснататите думи.
5
В кой от посочените редове с всички наставки се образуват съществителни имена?
6
Посочи редовете, на които има ГРЕШНО изписани думи.
7
Постави правилните представки.
  • пре-, при-
8
Избери правилния глагол според контекста.
  • указаха, оказаха, урони, орони
9
Посочи редовете със сгрешени думи.
10
В кой ред всички думи съдържат представка?
11
Избери представка О- или представка У- за всяко от празните полета, за да получиш вярно изписани думи.
12
Посочи реда със сгрешената дума.
13
Свържи правилния глагол с примера.
14
Попълни празните места в правилото.
15
Постави правилната представка.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 11. клас за представки и наставки в българския език ще упражниш правописа си и ще затвърдиш знанията си за правилата, които трябва да познаваш. Според морфологичния принцип в българския език представките и наставките се изписват по еднакъв начин независимо от тяхната позицията в думите. А знаеш ли дали тези две морфеми променят значението на думите? Научи и тренирай правилното изписване на думите, за да покажеш отлична грамотност в час и на матурата!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се