new-logo

Тест: Ятов преглас

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Преминаването на Я в Е в някои форми на думите се нарича ятов преглас.
2
Преминаващото в Е Я се нарича променливо Е.
3
Девятка и деветка са правилни дублетни форми.
4
Посочи неверния отговор.
  • Коя от думите е с непроменливо Я?
5
Посочи неправилните дублетни форми.
6
В българския език има думи с непроменливо Я.
7
Постави Я или Е на празното място в думата.
8
Кое от посочените правила не се отнася за появата на Я в думата?
9
На кой ред има сгрешена дума?
10
В корените на сродни думи, образувани с наставка -н-, Я преминава в Е, въпреки че е под ударение и пред твърда сричка.
11
Посочи изречението със сгрешената дума.
12
Посочи невярното твърдение.
  • Я преминава в Е:
13
Попълни пропуснатите букви.
14
Попълни празните места в правилото.
15
Довърши изречението.

Описание на теста

С онлайн теста върху ятовия преглас в българския език ще провериш правописа си при думи с променливо Я. Кои са условията да се пише дадена дума с Я? При какви обстоятелства Я преминава в Е? Има ли изключения? Има ли думи с непроменливо Я? Изгледай видеото, потърси отговорите на тези въпроси и направи успешно теста! Учи, упражнявай се и демонстрирай отличен правопис на матурата!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се