new-logo

Тест: Съгласни. Удвояване

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Прилагателни, които в мъжки род завършват на –ен, –ин, -ан, образуват други форми на прилагателните и сродните си съществителни с двойно Н.
2
Двойно Т се изписва при наречия, образувани от предлога ОТ- + наречие, което започва с -Т.
3
Предлозите В и С се пишат като ВЪВ и СЪС в случаите, в които стоят пред думи, започващи съответно с [в], [ф], и [с], [з].
4
Когато представката на думата завършва със същата съгласна, с която започва коренът, едната съгласна изпада, за да се избегне удвояване.
5
При думите от чужд произход не се срещат двойни съгласни.
6
Посочи реда със сгрешената дума.
7
В кой ред не е допусната грешка?
8
Постави правилно изписаната дума в празното поле.
  • гравитационното, гравитационото, леност, ленност, животта, живота
9
Посочи изречението, в което не е допусната грешка.
10
В кое изречение е допусната грешка?
11
Постави правилната дума.
  • беззаконие, безаконие, беззащитен, безащитен, поддържам, подържам
12
В кое изречение не е допусната грешка?
13
Попълни правилно празните места.
14
Попълни празните места в правилото.
15
Попълни празните места в правилото.

Описание на теста

Провери какво научи за удвояването на съгласни от видео урока по български език за 10. клас, като направиш този онлайн тест! Кога пишеш двойно Н и кога не трябва да го правиш? Има ли думи от чужд произход, които запазват двойните си сългасни? При какви условия се удвояват З и Д? Изгледай видеото и затвърди знанията си с теста! Бъди номер едно в час!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се