new-logo

Тест: Ятов преглас

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Преминаването на Я в Е в някои форми на думите се нарича ятов преглас.
2
Преминаващото в Е Я се нарича променливо Е.
3
Девятка и деветка са правилни дублетни форми.
4
Посочи неверния отговор.
  • Коя от думите е с непроменливо Я?
5
Посочи неправилните дублетни форми.
6
В българския език има думи с непроменливо Я.
7
Постави Я или Е на празното място в думата.
8
Кое от посочените правила не се отнася за появата на Я в думата?
9
На кой ред има сгрешена дума?
10
В корените на сродни думи, образувани с наставка -н-, Я преминава в Е, въпреки че е под ударение и пред твърда сричка.
11
Посочи изречението със сгрешената дума.
12
Посочи невярното твърдение.
  • Я преминава в Е:
13
Попълни пропуснатите букви.
14
Попълни празните места в правилото.
15
Довърши изречението.

Описание на теста

Затвърди наученото от видео урока по български език за 10. клас, като направиш онлайн теста върху правопис на променливо Я. Кои са условията да се пише дадена дума с Я? При какви обстоятелства Я преминава в Е? Има ли изключения? Има ли думи с непроменливо Я? Изгледай видеото, потърси отговорите на тези въпроси и направи успешно теста! Учи, упражнявай се и демонстрирай отличен правопис!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се