logo

Тест: Ятов преглас

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Преминаването на Я в Е в някои форми на думите се нарича ятов преглас.
2
Редуването на Е - Я се нарича променливо Е.
3
Ако дадена дума започва с Я, промяна от Я в Е няма.
4
Посочи ГРЕШНИЯ отговор.
  • Коя от думите е с непроменливо Я?
5
Посочи ГРЕШНИТЕ дублетни форми.
6
В българския език има думи с непроменливо Я.
7
Постави Я или Е на празното място в думата.  
8
Кое от условията НЕ се отнася за изговаряне и писане на Я?
9
На кой ред има сгрешена дума?
10
В корените на сродни думи, образувани с наставка -н-, Я преминава в Е, въпреки че е под ударение и е пред твърда сричка.
11
Постави Я или Е на празното място в думата.  
12
Посочи ГРЕШНОТО твърдение.
  • Я преминава в Е:
13
Попълни пропуснатите букви.
14
Попълни празните места в правилото.
15
Попълни липсващите думи в изключението от правилото.

Описание на теста

Затвърди наученото за ятов преглас с този тест по български език за 10. клас, в който ще можеш да упражниш правопис на думите с променливо Я. При какви обстоятелства Я преминава в Е? Кои са условията дадена дума да се пише с Я? Има ли изключения? Има ли думи с непроменливо Я? Изгледай видео урока, потърси отговорите на тези въпроси и направи успешно теста! Учи, упражнявай се и демонстрирай отличен правопис!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се