Упражнение: Извеждане на емпирична формула на химично съединение


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 8. клас на тема "Извеждане на емпирична формула по дадена масова част на съставящите елементи", в което ще тествате уменията си да извеждате емпирична и молекулна формула на химично съединение, когато е дадена масовата част на съставящите го елементи и относителната молекулна маса на съединението. Задачите в упражнението ви помагат да усвоите двата подхода за решаване на такива задачи, както и да се подготвите отлично за предстоящото изпитване върху раздела "Величини и зависимости". Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Емпиричната формула показва най-простото съотношение между атомите в едно съединение.
5т. 2. Молекулната формула показва точното съотношение между атомите в молекулата.
5т. 3. Формулата NaCl e:
5т. 4. Молната маса на химично съединение е числено равна на:
5т. 5. Ако в задача е изчислено, че съединение, съдържащо само въглерод и водород има по 6 атома от двата елемента в състава си, молекулната формула на съединението е:
6т. 6. Допълнете липсващите части от формулите за пресмятане на масова част на елемент в химично съединение (използвайте латиница и арабски цифри).
6т. 7. След преобразуване на формулата за масова част на елемент в химично съединение за изчисляване на количеството вещество на всеки елемент се получава формулата:
6т. 8. За домашно Петър има задачата: "Определете молекулната формула на съединение с молекулна маса 78, състоящо се от 92,3% въглерод и 7,7% водород." Петър се затруднява в определяне на моловете въглерод и водород.
  • Помогнете на Петър, като попълните пропуснатите части от решението (използвайте арабски цифри).
6т. 9. На контролното госпожа Николова дала задача: "Да се изведе молекулната формула на съединение с молекулна маса 80, което съдържа 40% сяра и 60% кислород".
  • Посочете верните изчисления за моловете на сярата и кислорода.
6т. 10. За задачата "Определете молекулната формула на съединение с молекулна маса 80, съдържащи 40% сяра и 60% кислород" най-простото молно отношение n(S) : n(O) e  равно на:
6т. 11. За да се получи молекулната формула на съединение, изчислената емпирична формула NH_2 трябва да се умножи по коефициент 2. Молекулната формула на съединението е:
6т. 12. Емпиричната формула на химично съединение е NH_2, но молекулната маса на търсеното съединение е 32. Молекулната формула ще се получи като умножим емпиричната формула по коефициент:
11т. 13. Молекулната формула на съединение на въглерода и водорода, което съдържа 80% въглерод, 20 % водород и има молекулна маса 30 е:
11т. 14. Органично съединение съдържа само елементите въглерод и водород. Масовата част на въглерода е 85,71%, а молекулната маса на съединението е 28.
  • Молекулната формула на съединението е C_2H_2.
11т. 15. Съединение на сярата с кислорода съдържа 50 % кислород и има молекулна маса 64. Молекулната формула на съединението е:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!