new-logo

Тест: Извеждане на емпирична формула на химично съединение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако в задача е казано, че съединение съдържа 92,3% С, то това означава, че е дадена масовата част на елемента въглерод в съединението.
2
Ако съединение е съставено само от азот и водород и масовата част на азота е  87,5%, то масовата част на водорода е:
3
Ако съединение е съставено само от водород и въглерод, то сумата от масовите части на двата елемента трябва да е 100%.
4
Ако съединение има молекулна формула C6H6 молекулната му маса е 78.
5
Ако в задача е изчислено, че съединение, съдържащо само въглерод и водород има по 6 атома от двата елемента в състава си, молекулната формула на съединението е:
6
Използвайте част от дадените символи и допълнете липсващите части от формулата за пресмятане на масова част на елемент в химично съединение.
  • w(E), m(E), Ar(E), A(E), M(E), Mr, M
7
След преобразуване на формулата за масова част на елемент в химично съединение w(E)= \frac n. Ar(E)Mr.100 за изчисляване на количеството вещество на всеки елемент се получава формулата:
8
За домашно Петър има задачата: "Определете молекулната формула на съединение с молекулна маса 78, състоящо се от 92,3% въглерод и 7,7% водород." Петър се затруднява в определяне на моловете въглерод.
  • Помогнете на Петър, като  използвате част от дадените символи и цифри и попълните пропуснатите части от решението.
  • 93,2; 92,3; 6; 12
9
Ако в съединение с молекулна маса 78 масовата част на водорода е 7,7 %, изчислете броя на водородните атоми в съединението. Използвайте част от дадените символи и цифри и попълнете празните места в пресмятането.
  • n(H), n(C), m(H), 78, 87, 6, 12
10
На контролната работа задачата на вашата група е: Съединение на азота с водорода има молекулна маса 32 и съдържа 87,5% азот. Определете молекулната формула на съединението. По данните в задачата съставете "дадено" :
11
Ако в съединение на азота с водород с молекулна маса 32 и масовата част на азота е 87,5%, изчислете и запишете броя на азотните атоми. Използвайте част от дадените цифри:
  • 2, 4, 6, 8 ,10, 20
 
12
Ако в съединение на азота и водорода масовата част на водорода е 12,5 % и броя на водородните атоми е 4, изчислете относителната молекулна маса на съединението и я запишете с арабска цифра.
13
Съставете молекулна формула на съединение на въглерода и водорода, което съдържа 80% въглерод, 20 % водород и има молекулна маса 30.
14
Органично съединение съдържа само елементите въглерод и водород. Масовата част на въглерода е 85,71%, а молекулната маса на съединението е 28. Съставете молекулна формула на съединението.
15
Съединение на сярата с кислорода съдържа 50 % кислород и има молекулна маса 64. Молекулната формула на съединението е:

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Извеждане на емпирична формула по дадена масова част на съставящите елементи", в което ще тестваш уменията си да извеждаш  молекулна формула на химично съединение, когато е дадена масовата част на съставящите го елементи и относителната молекулна маса на съединението. Задачите в теста ти помагат да се подготвиш отлично за предстоящото изпитване върху раздела "Величини и зависимости". Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се