new-logo

Тест: Молни отношения по химични формули

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Химичната формула H2O  показва, че в състава на водата участват 2 водородни и един кислороден атом.
2
С израза n(H2O):n(H)=1:2 е изразено:
3
Пълното молно отношение за водата има вида:
4
В 5 молекули вода 5H2O молното отношение n(H2O): n(H):n(O)=
5
Молното отношение по химична формула изразява с числа как се отнасят едни към други моловете на елементите в дадено съединение.
6
Използвайте част от дадените думи и изрази и попълнете празните места в текста:
  • елементи, вещества, молекули, атома, елемент, вещество
7
Използвайте част от дадените цифри и попълнете празните места в текста.
  • 1,2,3,4,5,6,7,8,9
8
Използвайте част от дадените числа и пресметнете молната маса на пирита FeS2.
  • 26, 56, 32, 16, 120, 88
9
Използвайте част от дадените цифри и допишете пълното молно отношение в сярната киселина.
  • 1,2,3,4,5,6,7,8,9
10
На молното отношение n(Ca^2^+): n(Cl^-)=1:2 отговаря съединението:
11
Попълнете липсващите числа в пресмятането на следната задача:
  • Колко грама желязо ще се получат от проба пирит FeS2 с маса 240 g. Молната маса на пирита е 120 g/mol, а на желязото 56 g/mol.
  • 1,2,3,4,5, 240, 120, 56
12
Дадена е следната задача:
  • Колко грама фосфор могат да се получат от 1420 g P2O5 ако молната маса на дифосфорния пентаоксид е 142g/mol.
  • Съставете вярната последователност от действия за решаване на задачата.
13
Допишете молното отношение между сярната киселина, водородните и сулфатни йони, които се получават при дисоциацията и.
14
Свържете по двойки условията на задачите с вярно изчислените отговори.
15
64 mol  атоми кислород се съдържат в:

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Молни отношения по химична формула", чрез който ще провериш дали си разбрал, че молни и моларни отношения, съставени по химична формула е едно и също. Задачите в теста ще ти помогнат да тестваш знаеш ли какво показва една молекулна формула, как се съставят молни отношения по химична формула и умееш ли самостоятелно да съставяш такива отношения за произволни химични съединения. В теста се проверява до каква степен си усвоил изразяването на молни отношение и между съединение и йоните, на които се дисоциира. С подходящи задачи от теста ще се подготвиш отлично за предстоящо изпитване в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се