logo

Тест: Молни отношения по химични формули

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Химичната формула H2O показва, че в състава на водата участват два атома водород и един атом кислород.
2
Посочи какво означава изразът n(H2O):n(H)=1:2.
3
Посочи реда, в който е изразено правилно пълното молно отношение за водата.
4
Определи какво е молното отношение в 5 молекули вода (5H2O).
  •  n(H2O): n(H):n(O)=
5
Молното отношение по химична формула изразява с числа как се отнасят едни към други моловете на елементите в дадено съединение.
6
Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
  • Библиотека: елементи, вещества, молекули, атома, елемент, вещество.
7
Използвай част от дадените цифри и попълни празните места в израза.
  • Библиотека: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
8
Използвай част от дадените числа и пресметни молната маса на пирита FeS2.
  • Библиотека: 26; 56; 32; 16; 120; 88.
9
Използвай част от дадените цифри и допиши пълното молно отношение за сярната киселина H2SO4.
  • Библиотека: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
10
Посочи на кое съединение отговаря молното отношение n(Ca^2^+): n(Cl^-)=1:2.
11
Попълни липсващите числа в пресмятането на следната задача:
  • Колко грама желязо ще се получат от проба пирит FeS2 с маса 240 g. Молната маса на пирита е 120 g/mol, а на желязото 56 g/mol.
  • Библиотека: 1; 2; 3; 4; 5; 240; 120; 56.
12
Колко грама фосфор могат да се получат от 1420 g P2O5, ако молната маса на дифосфорния пентаоксид е 142 g/mol.
  • Състави вярната последователност от действия за решаване на задачата.
13
Допиши молното отношение между сярната киселина, водородните и сулфатни йони, които се получават при дисоциацията ѝ.
14
Свържи по двойки условията на задачите с верните им отговори.
15
Посочи отговорите, които правилно довършват изречението.
  • 64 mol атоми кислород се съдържат в:

Описание на теста

Тест по химия за 9. клас върху молни отношения по химична формула, чрез който ще провериш дали си разбрал, че молни и моларни отношения, съставени по химична формула, е едно и също. Задачите в теста ще ти помогнат да тестваш знаеш ли какво показва една молекулна формула, как се съставят молни отношения по химична формула и умееш ли самостоятелно да съставяш такива отношения за произволни химични съединения. Решавайки успешно задачите от теста, ще се подготвиш отлично за предстоящо изпитване в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се