new-logo

Тест: Характеристики на ковалентната връзка

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Химичната връзка между два атома на неметали е ковалентна.
2
Основните характеристики на ковалентната химична връзка са:
3
Енергията, която се отделя при образуване на химична връзка, или енергията, която трябва да се приложи към дадена връзка, за да се разкъса, се нарича енергия на връзката.
4
В зависимост от силата на издърпване на общата електронна двойка от свързаните чрез нея атоми, ковалентната връзка бива:
5
Ако енергията на ковалентната връзка е висока, това означава, че:
6
На схемата е означена химичната връзка в молекулата на кислорода O2, която е:
7
С нарастването на атомния (поредния) номер на химичния елемент в даден период, електроотрицателността му:
8
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • йони, атоми, общата, неподелената, по-голяма, по-малка
9
Определи вида на химичната връзка в съединението NaCl, като си помогнеш с таблицата, в която има данни за електроотрицателността на различни химични елементи.
10
Определи вида на химичните връзки.
11
Подбери реда, в който всички съединения са с ковалентна полярна връзка.
12
Свържи моделите на ковалентна връзка и съответните структурни формули.
13
Използвай кирилица и малки букви и попълни празните места в текста.
14
Подреди връзките между въглеродните атоми по нарастване на здравината. Използвай цифровите кодове, знака < и не оставяй интервали.
  1. -C=C-
  2. -C\equiv C-
  3. -C-C-
15
Дадени са елементите F, Cl, I. Подреди ги от ляво надясно по нарастване на тяхната електроотрицателност.
  •  Отдели ги със запетайки и не поставяй интервали. Пиши на латиница.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 8. клас, в който чрез страхотно подбрани въпроси и задачи ще направиш проверка на знанията си върху ковалентната неполярна и ковалентната полярна химична връзка, простата и сложната връзка. Знаеш ли какво наричаме енергия на химичната връзка и каква е връзката ѝ с реактивоспособността на веществата? Забрави или недоразбра от урока в училище? След този тест ще забравиш, че ковалентната химична връзка някога ти е изцеждала силите и ще решаваш задачите за отличен без никакво усилие!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се