new-logo

Тест: Характеристики на ковалентната връзка

Тест

Онлайн тест по химия за 8. клас по темата "Характеристики на ковалентната връзка", в който чрез страхотно подбрани въпроси и задачи ще направиш проверка на знанията си върху ковалентната неполярна и ковалентната полярна химична връзка, простата и сложна връзка. Знаеш ли какво наричаме енергия на химичната връзка и каква е връзката и с реактивоспособността на веществата? Забравил си, или не си доразбрал от урока в училище? След този тест ще забравиш, че ковалентната химична връзка някога ти е изцеждала силите и ще решаваш уравнения за отличен без никакво усилие!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ковалентната връзка е връзка между един атом метал и един неметал.
2
Основните характеристики на ковалентната химична връзка са:
3
Енергия на ковалентната връзка е енергията, която се отделя при образуване на тази връзка или енергията, която трябва да приложим към една връзка, за да се разкъса тя.
4
В зависимост от силата на издърпване на общата електронна двойка от свързаните чрез нея атоми, ковалентната връзка бива:
5
Ако енергията на ковалентната връзка е ниска, това означава, че:
6
На схемата е означена химичната връзка в молекулата на кислорода O2 , която е:
7
По периоди с нарастването на поредния номер, електроотрицателността се увеличава.
8
Използвайте част от дадените думи и попълнете празните места в текста.
  • йони, атоми, издърпват, поделят, общата, неподелената, по-голяма, по-малка
9
Дадена е таблица със стойностите на електроотрицателността на елементите. Електроотрицателността на кислорода е по-голяма от електроотрицателността на сярата.
10
Свържете верните по смисъл твърдения:
11
Подберете реда, в който съединенията са само с ковалентна полярна връзка:
12
Свържете моделите на ковалентна връзка със съответните структурни формули:
13
Означената на схемата енергия Е, се нарича енергия на ковалентната връзка. Колкото е по-малка тази енергия, толкова по-здрава е връзката и веществото е слабо химически реактивоспособно.
14
За съединения с ковалентна връзка: 1.X-Y; 2.X1=Y1; 3.X2\equiv Y2 , подберете правилната подредба по нарастваща здравина на химичната връзка в съединенията:
15
Подберете вярната схема за означаване на полярността на връзките в молекулата на водата:

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се