new-logo

Тест: Подготовка за входно ниво. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Подбери реда, в който правилно са изписани символите на елементите натрий, хлор, кислород, водород, желязо и мед.
2
Посочи ГРЕШНОТО значение.
3
Подбери реда, в който всички ПРОСТИ вещества са записани правилно.
4
Веществата в природата биват прости и сложни. Простите вещества се състоят поне от два химични елемента, докато сложните вещества са съставени от атомите само на един химичен елемент.
5
Свържи верните по смисъл твърдения.
6
Наименувай веществата, като свържеш верните по смисъл части.
7
Свържи имената на веществата с правилните формули.
8
Посочи реда с вярно определената висша валентност на сярата спрямо кислорода.
9
Валентността на елементите от VA, VIA и VIIA група спрямо водорода се определя, като към числото 8 прибавим число, равно на номера на групата.
10
Посочи вярната формула на висшия оксид на сярата.
11
1 mol от простото вещество азот N2 съдържа:
12
Посочи вярното твърдение за водородното съединение на сярата H2S.
13
Свържи елементите с висшата им валентност спрямо кислорода.
14
Попълни липсващите формули за съединения на азота.
15
Попълни нужните формули в текста.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 8. клас, с който ще провериш основните си знания по химия от 7. клас за символите на елементите. Как се пишат химични формули, какво е валентност и как се определя тя по Периодичната таблица? Как се наименуват вещества? Всичко това в супер теста за супер подготовка за входното ниво. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (10)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се