new-logo

Тест: Подготовка за входно ниво. Част 1

Тест

Онлайн тест "Подготовка за входно ниво. Част 1" по химия за 8. клас, с който ще тестваш основните знания по химия от 7. клас за символите на елементите, как се пишат химични формули, какво е валентност и как се определя тя по Периодичната таблица, как се наименуват вещества. Всичко това в супер упражнението за супер подготовка за входното ниво. Успех!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Подберете реда, в който правилно са изписани символите на елементите натрий, хлор, кислород, водород, желязо и мед.
2
Свържете символите с верните им значения:
3
Подберете реда, в който всички прости вещества са записани правилно :
4
Използвайте част от дадените думи и попълнете празните места в текста:
  • един, два, три, много, елемент, вещество, съединение
 
5
Свържете верните по смисъл твърдения :
6
Наименувайте веществата като свържете верните по смисъл части:
7
Свържете имената на веществата с правилните формули:
8
Посочете реда с вярно определената висша валентност на сярата спрямо кислорода:
9
Валентността на елементите от VА, VІА и VІІА група спрямо водорода се определя като към числото 8 прибавим число, равно на номера на групата.
10
SO2 е висшият оксид на сярата, защото в съединението елемента проявява висшата си валентност, която е равна на номера на групата на елемента в Периодичната система.
11
1 mol от простото вещество азот съдържа:
12
Посочете вярното твърдение.
13
Свържете елементите с висшата им валентност спрямо кислорода:
14
Посочете реда с  верните формули на водородното съединение и висшия оксид на азота.
15
Попълнете нужните формули в текста.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се