logo

Тест: Макроеволюция

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя е основната еволюираща единица при макроеволюцията?
2
Какъв е резултатът от макроеволюцията?
3
Характерно за макроеволюцията е, че тя протича сравнително бързо.
4
Как се нарича процесът, при който организмите изграждат адаптации към променящата се среда?
5
Кои от изброените НЕ са надвидови систематични групи?
6
По света съществуват около 20 различни вида кокичета. Кои от изброените изводи важат за тях?
7
Поради коя от изброените причини някои организми оцеляват милиони години, без привидно да еволюират?
8
Кои характеристики се отнасят за дивергенцията?
9
Попълни празните места в текста, като си помогнеш с дадените думи:
  • сходни, коеволюция, неродствени, конвергенцията, паралелизъм, дивергенцията, родствени, различни.
10
Посочи дали дадените твърдения за съвместната еволюция са верни или грешни.
11
Кой от посочените случаи е пример за действието на конвергенцията?
12
Кое твърдение за филетичната еволюция НЕ е вярно?
13
Клас Птици обединява около 11 000 вида птици. Те са изключително различни както по размери, така и по форма, окраска, вид на клюна, предпочитания за храна и т.н. Заради всички тези особености птиците са групирани в почти 30 разреда. Кой е процесът, отговорен за обособяването на всички тези различни таксони?
  • Въведи отговора си само с една дума!
14
Разгледай изображението и запиши името на еволюционния процес, който е представен.
  • Запиши само името на процеса!
15
Разгледай даденото изображение и с негова помощ попълни липсващите думи в текста.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 10. клас ще усвоиш знания за макроеволюцията и основните насоки и пътища на този процес. Ще провериш наученото за процесите на приспособяване. Разбери дали помниш значението на термини като паралелизъм, коеволюция и филетична еволюция. А каква е разликата между дивергенция и конвергенция? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се