logo

Тест: Макроеволюция

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Макроеволюцията, според съвременните схащания за еволюцията:
2
Кое от изброените събития е ароморфоза?
3
Кои от примерите изобразяват идиоадаптацията?
4
Видообразуване чрез приближаване на белезите на неродствени организми, обитаващи сходни условия, наричаме:
5
За биологичния регрес не е вярно, че:
6
Ароморфозите водят до усложняване на устройството и функциите на организмите.
7
Паралелизмът е:
8
Пример за катаморфоза (морфофизиологичен регрес) е:
9
Разпредели изброените еволюционни изменения и събития към съответните еволюционни пътища и насоки.
10
За биологичния прогрес е вярно, че е:
11
Съотнеси изброените характеристики към понятията дивергенция и конвергенция.
12
  • Направи твърденията за биологичния регрес верни, като избираш една от думите в скобите:
  • 1. Биологичният регрес води (изчезване / възникване ) на групи организми.
  • 2. Ареалите на групите се (стесняват / разширяват).
  • 3. Броят на подчинените групи (нараства / намалява).
  • 4. (Смъртността /  Раждаемостта ) е висока.
  • 5. Пример за този процес е (изчезването на динозаврите / появата на сухоземни животни).
13
Съотнеси примерите за еволюционни изменения и събития към съответните пътища и насоки на еволюцията.
14
Попълни пропуснатите думи в текста.
15
  • Прочети текста и запиши за кое еволюционно изменение се отнася описанието. Отговора си запиши с една дума.
  • Еволюционно изменение, което е свързано с усложнение на устройството и функцията на организмите. Тези усложнения водят до повишаване на жизнеността на организма и на способността му да завладява нови територии.

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 10. клас "Макроеволюция. Основни насоки и пътища за еволюцията" ще усвоиш знания за процеса макроеволюция и основните насоки и пътища на еволюцията. Ще тестваш знанията си за основните насоки на еволюцията – биологичен прогрес и биологичен регрес. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като ароморфоза, идиоадаптация, ценогенеза и много други. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (12)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се