logo

Тест: НВО, математика, 2017. Втори модул.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Учениците от 7. клас на едно училище тренират различни спортове. 40% от тях тренират футбол, 12% – волейбол, 16% – баскетбол, 24% – плуване, а останалите играят тенис. Какво е отношението на тенисистите към волейболистите?
2
Учениците от 7. клас на едно училище тренират различни спортове. 40% от тях тренират футбол, 12% – волейбол, 16% – баскетбол, 24% – плуване, а останалите играят тенис. Колко ученици от 7. клас тренират спортове, ако баскетболистите са 20?
3
Учениците от 7. клас на едно училище тренират различни спортове. 40% от тях тренират футбол, 12% – волейбол, 16% – баскетбол, 24% – плуване, а останалите играят тенис. Ако футболистите са 50, вярно ли е, че баскетболистите са с 5 повече от трениращите волейбол?
4
Преведи на математически език:
  • "Частното от делението на сбора на числата x и 5 с числото 3".
5
Състави математически модел на задачата:
  • е с 26% по- малко от y
6
Разложи на множители израза B= \left ( 5x+2 \right )^2-\left ( 8-x \right )^2 и намери корените на уравнението B=0.
7
Кое е решението на задачата:
  • Числото е с 15 по- голямо от числото y. Ако разделим числото y на 6, а числото на 5, първото частно ще бъде с по- малко от второто. Намери числото x.
8
Ъглополовящата на \measuredangle BAC в \bigtriangleup ABC пресича ъглополовящата на външния ъгъл при върха C в точка M. Ако \measuredangle ABC=50^\circ, да се намери големината на \measuredangle AMC.
9
При x=-1 подреди изразите по големина, започвайки от израза с най-малка стойност.
10
Даден е ΔABC със страни AB = 12 cm, BC = 6 cm, ∠ACB = 90º и височина CH ⊥ AB. Да се намери отношението на лицата на ΔBHC и ΔAHC.
11
Даден е равнобедрен \bigtriangleup ABC \left ( AC=BC \right ) и точка M върху бедрото AC такава, че AB=BM=MC. Да се намерят ъглите на \triangleABC.
12
За кои стойности на x изразът x\left ( x^2-3x+2 \right )-\left ( x-1 \right )^3 е неотрицателен?
13
Да се намери лицето на правоъгълен триъгълник, ако един от острите му ъгли е равен на 15^\circ и височината към хипотенузата му е 3cm.
14
Да се реши уравнението 3\left ( x+1 \right )^2-101=\left ( x-3 \right )^3-\left ( x-4 \right )^3.
15
Даден е остроъгълен \bigtriangleup ABC. Симетралата на страната BC пресича страната AB в точка M и \measuredangle ACM:\measuredangle BCM=2:3. Ако \measuredangle BAC=60^\circ, да се намери \measuredangle ACB.

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 7. клас на тема "Национално външно оценяване (НВО). Втори модул". В него ще решаваш задачи, подобни на тези от изпита през 2017 г. и ще упражниш знанията си върху разчитане и интерпретация на данни, зададени с таблици и диаграми, ще съставяш математически модел на текстова задача. Ще опростяваш многочлени, ще ги разлагаш на множители и ще намираш техните стойности при зададени условия. Ще чертаеш геометрични фигури и ще намираш неизвестни техни елементи съгласно теоремите и свойствата, които притежават. Реши теста и се подготви за отличен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се