new-logo

Тест: Връзка между въглеводороди и кислородсъдържащи производни. Обобщение. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В състава на всички въглеводороди присъстват елементите:
2
Функционалната група -COOH се нарича:
3
Общата формула на хомоложния ред на алканите е:
4
Функционална група за карбонилните производни на въглеводородите е:
5
Общата формула на хомоложния ред на алканолите е:
6
Хидроксилни производни на въглеводородите са:
7
Името на даденото съединение е:
8
Посочи верните твърдения за структурната изомерия на въглеводородите.
9
Позиционна изомерия е характерна за:
10
Свържи дадените класове въглеводороди със съответните общи формули на хомоложните им редове.
11
Карбонилно съединение с молекулна формула C5H10O, което участва в реакцията "сребърно огледало" се нарича:
12
Свържи елементите така, че да получиш верни твърдения.
13
Определи кои от дадените съединения са изомери помежду си.
 • 1) CH3-CH=CH-CH3;
 • 2) CH3-CH2-CH2-CH2-CO-CH3;
 • 3) CH3-CH2-CH2-CHO;
 • 4) CH3-CH=CH-CH2-CH3;
 • 5) CH3-CH2-CO-CH2-CH2-CH3
 • 6) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH;
 • 7) CH3-CH2-CO-CH(CH3)-CH3.
 •  Запиши номерата на изомерите като подредиш цифрите по нарастването им.
14
Дадени са съединенията:
 • 1) CH3(CH2)8CHO;
 • 2) CH3(CH2)6CH=CHCOOH.
 • А) Определи към кои класове органични съединения се отнасят съединения (1) и (2) според функционалните им групи.
 • Б) Посочи номера на съединението, което се отнася към ненаситените oрганични съединения.
15
Попълни празните места в текста така, че да получиш вярно твърдение.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас върху връзка между въглеводороди и кислородсъдържащи производни, с чиято помощ ще затвърдиш знанията си за понятието хомоложен ред на алкохоли, алдехиди, кетони и карбоксилни киселини. Ще провериш уменията си за съставяне на изомери при различните кислородсъдържащи производни. Ще си припомниш алгоритъма за съставяне на имена на органични съединения с права и разклонена верига. Ще упражниш съставянето на изомери и наименовануването на органични съединения от различните класове. Тестът е един прекрасен начин да се подготвиш за изпитването в училище, където да се представиш отлично. Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се