new-logo

Тест: Връзка между въглеводороди и кислородсъдържащи производни. Обобщение. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Съединението CH3COCH3 се нарича:
2
Съединенията, съдържащи функционалната група –CНO, свързана с мастен въглеводороден остатък, се наричат алкохоли.
3
Алканоли е общото наименование на:
4
Определи кои от следващите твърдения са верни.
5
С химичните формули C4H10  и CH3CHO са означени:
6
Подреди основните класове кислородсъдържащи органичните  съединения, като спазваш следния ред: алканал, алканол, алканон, алканова киселина.
7
Съединенията 1-бутанол и 1-пентанол са:
8
Кои от следващите съединения са изомери на пентанал?
9
Кои съединения са членове на хомоложен ред с обща формула CnH2n+1OH?
10
За всяко наименование посочи съответстващата му формула.
11
Като използваш част от дадените думи и символи, попълни празните места в текста.
 • алдехиди, кетони, алкохоли, -CHO, -OH, >CO , верижна, позиционна
 • Използвай кирилица за изписване на думите и латиница за символите.
12
 • Kато използваш думите, определи какви изомери са 2-пентанон и 3-пентанон?
 • ключови думи: позиционни изомери, верижни изомери, функционални изомери
 • Използвай кирилица и малки букви.
 
13
Дадени са формули на органични съединения:
 • 1) CH3-CH=CH-CH3;
 • 2) CH3-CH2-CH2-CH2-CO-CH3;
 • 3) CH3-CH2-CH2-CHO;
 • 4) CH3-CH=CH-CH2-CH3;
 • 5) CH3-CH2-CO-CH2-CH2-CH3
 • 6) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH;
 • 7) CH3-CH2-CO-CH(CH3)-CH3.
 • Определи кои от тях са на изомери и запиши с цифри техните номера, като ги подредиш по нарастване.
14
Кориандърът е растение със специфичен аромат, което се използва като подправка в кухнята. Листата му съдържат голям брой органични съединения като съединенията, означени с формули (1) и (2):
 • 1) CH3(CH2)8CHO;
 • 2) CH3(CH2)6CH=CHCOOH.
 • А) Към кои класове органични съединения се отнасят съединенията (1) и (2) според функционалните групи в молекулите им?
 • Б) Според състава си кое от съединенията се отнася към ненаситените oрганични съединения?
15
Органичните съединения А и Б са безцветни течности, много разтворими във вода. Водният разтвор на А не променя цвета на лакмуса, а този на Б го оцветява в червено. Съединението А съдържа два въглеродни, шест водородни и един кислороден атом в молекулата си, а молекулата на съединението Б съдържа същия брой въглеродни атоми, два водородни атома по-малко и един кислороден атом повече от А.
 • Напиши рационалните (съкратени) структурни формули на съединенията А и Б.
 • Използвай латиница, арабски цифри и големи букви. Не оставяй интервали между буквите.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Връзка между въглеводороди и кислородсъдържащи производни. Обобщение. Част 1". С негова помощ ще затвърдиш знанията си за понятието хомоложен ред на алкохоли, алдехиди, кетони и карбоксилни киселини. Ще провериш натрупаните си умения за съставяне на изомери при различните кислородсъдържащи производни. Ще си припомниш алгоритъма за съставяне на имена на органични съединения с права и разклонена верига. Ще успееш да съставиш изомери, ще откриваш правилните наименования на органични съединения от различните класове. Тестът е един прекрасен начин да се подготвиш за изпитването в училище, където да се представиш отлично. Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се