logo

Тест: Симетрала на отсечка. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На чертежа симетралата на AB пресича BC в точка М, а симетралата на CM минава през върха А. Ако AM=6 cm, то:
2
На чертежа симетралата на AB пресича BC в точка М, а симетралата на CM минава през върха А. Ако CM=5 cm, то:
3
На чертежа симетралата на AB пресича BC в точка М, а симетралата на CM минава през върха А. Ако ∠MBA=33º, то:
4
На чертежа симетралата на AB пресича BC в точка М, а симетралата на CM минава през върха А. Ако AM=6 cm и периметърът на ΔCAM=17 cm, то:
5
На чертежа симетралата на AB пресича BC в точка М, а симетралата на CM минава през върха А. Ако AM=6 cm, CM=5 cm и AB=15 cm, периметърът на ΔABC е:
6
В ΔMNP симетралата на MN пресича NP в точка Q. Ако MP=6 cm и обиколката на ΔMQP е 14 cm, да се намери страната NP.
7
В правоъгълния ΔPQR симетралата на катета PR пресича PQ в точка N. Ако ∠P:∠Q = 7:2, то:
8
В правоъгълния ΔPQR симетралата на катета PR пресича PQ в точка N. Ако ∠P:∠Q = 7:2, то ∠QNR е равен на:
9
На чертежа симетралите на страните AC и BC се пресичат в точка О, която е вътрешна за ΔABC. Ако ∠AOC=100º и   ∠BOC=110º, колко градуса е ∠АСВ?
10
На чертежа симетралите на страните AC и BC се пресичат в точка О, която е вътрешна за ΔABC. Ако ∠AOC=100º и   ∠BOC=110º, намери ∠AOB и ∠OAB.
11
На чертежа симетралите на страните AC и BC се пресичат в точка О, която е вътрешна за ΔABC. Ако ∠AOC=100º и   ∠BOC=110º, намери ∠CAB и ∠ABC.
12
Симетралите на отсечките АВ и АС са перпендикулярни и се пресичат в точка О. Ако разстоянието от точка О до АВ е 6 cm, а разстоянието от точка О до АС е 14 cm, намери дължините на АВ и АС.
13
Симетралите на бедрата АС и ВС на равнобедрен триъгълник АВС се пресичат върху основата му АВ. Намери ъглите на триъгълника.
14
На чертежа симетралата на бедрото BC на равнобедрения Δ ABC пресича BC в точка N и продължението на основата AB в точка M. Ако ∠BMN=24º, намери ъглите на Δ ABC.
15
В равнобедрения триъгълник АВС дължината на основата му АВ е 10 cm, а периметърът му е 44 сm. От средата М на бедрото ВС е издигнат перпендикуляр, който пресича другото бедро АС в точка Р. Да се намери периметърът на ΔАВР.

Описание на теста

В онлайн теста "Симетрала на отсечка. Важни задачи" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил свойствата на симетрала на отсечка. Можеш ли да използваш тези свойства в задачите, за да откриваш равни отсечки, равни ъгли, еднакви триъгълници? Задачите от теста ще ти помогнат да затвърдиш знанията си за симетрала и да ги прилагаш успешно в задачите. Реши теста, за да си сред най-добрите по математика в 7. клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (16)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се