logo

Тест: Ъгли в триъгълник. По-трудни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Намери острите ъгли на правоъгълен триъгълник, ако един от външните му ъгли е 125^\circ.
2
На чертежа AA1 е ъглополовяща, а CH е височина в \bigtriangleup ABC. Ако \measuredangle AOC= 125^\circ, намери \measuredangle BAC.
3
На чертежа AA1,CC1 са височини в \bigtriangleup ABC и \measuredangle BAC+\measuredangle ACB= 125^\circ. Намери ъгъл \alpha.
4
На чертежа AP= PQ и PQ\parallel AC. Ако \measuredangle PQA= 40^\circ, вярно ли е, че \measuredangle BAC=80^\circ?
5
На чертежа BH е височина в \bigtriangleup ABC. Ако \measuredangle CAM=40^\circ и \measuredangle ABH=30^\circ, то мярката на \measuredangle BAM е:
6
На чертежа CL и CM са съответно ъглополовяща и медиана през върха C на \bigtriangleup ABC. Ако \measuredangle ACB=90^\circ и \measuredangle LCM=20^\circ, и \Delta BMC равнобедрен, намери \measuredangle BAC.
7
На чертежа AA1,BB1 са височини в \bigtriangleup ABC. Ако \measuredangle A1AB=20^\circ,\measuredangle B1BC=30^\circ, намери \measuredangle BAC.
8
Ако AA1,BB1 са ъглополовящи в \bigtriangleup ABC, по данните от чертежите намери \measuredangle C във всеки триъгълник.
9
В правоъгълния триъгълник ABC \left ( \measuredangle C=90^\circ \right ) CH е височината от върха C към хипотенузата AB, а CL е ъглополовящата на \measuredangle C. Ако \measuredangle LCH=10^\circ, намери острите ъгли на триъгълника ABC.
10
По данните от чертежите подреди триъгълниците според големината на \measuredangle C във всеки един от тях, започвайки от най- малкия ъгъл.
11
На чертежа AH и BL са височина и ъглополовяща в \bigtriangleup ABC. Ако \measuredangle ACB=50^\circ и \measuredangle AOB=120^\circ, мярката на \measuredangle BAC е равна на:
12
На чертежа CL,CL1 са ъглополовящите на вътрешния и външния ъгъл при върха C на \bigtriangleup ABC. Ако \measuredangle ACB=50^\circ и \measuredangle BL1C=30^\circ, намери \measuredangle BAC.
13
Ако MN\perp AC, по данните от чертежа намери \measuredangle CBM.
14
На чертежа AH1,CH2 са височини в \bigtriangleup ABC и \measuredangle BAC+\measuredangle ACB=145^\circ. Намери стойността на ъгъл \alpha.
15
В \bigtriangleup ABC ъглополовящите на ъглите при върховете B и C се пресичат в точка L. През L е построена права, успоредна на BC, която сключва с ъглополовящите съответно ъгли 30^\circ и 25^\circ. Намери \measuredangle BAC.

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 7. клас на тема "Ъгли в триъгълник" ще обобщиш знанията си за изучените ъгли в триъгълник и техните свойства. Ще използваш знанията си за сбора на острите ъгли в правоъгълен триъгълник. Ще решаваш задачи, свързани със зависимости между ъглите в даден триъгълник, ще си припомниш какво е височина и ъглополовяща и как се намира ъгъл между ъглополовящи, между височини, както и ъгъл между ъглополовяща и височина в триъгълник. Репетирай за отличен и се забавлявай с подготвените от нас задачи!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се