new-logo

Тест: Периодична система. Начален преговор

Тест

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Периодична система. Начален преговор" с който ще се подготвиш отлично за предстоящото входно ниво. Тествай знанията си за периодичната система, чрез която можеш да получиш информация за поредния номер на елемента, за относителната атомна маса, периода и групата, в който се намира елементът, за това дали е метал или неметал и колко силно са изразени тези му свойства. А ако до тук не си се научил да определяш валентността на елементите спрямо водорода и кислорода по периодичната таблица, с нашия онлайн тест ще се упражниш и ще станеш шампион и в тази дисциплина!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Използвайте част от дадените думи и попълнете празните места в текста:
  • Мендел, Менделсон, Менделеев, периоди, главни групи, вторични групи, подгрупи, групи
2
В периодичната таблица елементите са подредени по пореден (атомен) номер, който съответства на броя на протоните в ядрото на елемента.
3
Броят на електронните слоеве в обвивката на даден атом определя:
4
Периодичната таблица може да служи за определяне на валентността на елементите спрямо водорода и кислорода.
5
Използвайте част от дадените думи и попълнете празните места в текста: неметалните, металните, основните, киселинните, намаляват, нарастват , намаляване, нарастване
6
Сярата има атомен номер Z=16, два електронни слоя в електронната обвивка и 6 електрона във външния електронен слой.
7
В съединението CO2 въглеродът е от висшата си спрямо кислорода втора валентност.
8
Посочете грешното твърдение за неметалите:
9
Фосфорът е с по-слаби неметални свойства от азота, но е по-силен неметал от силиция.
10
Елементът калций се намира в 4 период, ІІ А група. Следователно в електронната му обвивка има:
11
Използвайте част от дадените думи и попълнате празните места в текста:  брой атоми, брой молекули, периода, групата, прибавим, извадим, разделим
12
Елементите от VІІ А група проявяват:
13
Елемент с 3 електронни слоя в електронната обвивка и 2 електрона във външния електронен слой се намира в 2 период, ІІІ А група на Периодичната система.
14
Посочете грешното твърдение. Част от информацията, която получаваме от периодичната таблица за елемента хлор е:
15
Атом на елемента Е има следния строеж на електронната обвивка:
  • първи слой - 2 електрона;
  • втори слой - 8 електрона
  • трети слой - 18 електрона
  • четвърти слой - 1 електрон
Елементът Е е цинк.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (18)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се