new-logo

Тест: Задачи върху количество вещество и молна маса

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Показаният на схемата "вълшебен" триъгълник  е с вярно разположени означения.  
2
Означените в триъгълника величини са:
3
Относителната атомна маса на калций Ar(Ca) е равна на:
4
Ако относителната молекулна маса на калциевия дихлорид Mr(CaCl2)= 111 то молната му маса е:  
5
Относителната атомна маса на хлора Ar(Cl) е:
6
Молната маса на вещество са толкова грама от веществото, колкото е относителната му молекулна маса. Измерва се в g/mol.
7
Съгласно правилата за работа с триъгълника от схемата, количеството вещество n(A)= \fracM(A)m(A).
8
В израза  за пресмятане на относителна атомна маса Mr(A) = 40 + 2.35,5 = 111 веществото A е:
9
Според дадения на схемата триъгълник масата на веществото А се пресмята като:
10
Ако молната маса на 0,5 mol от веществото А е 44 g/mol, то масата на А е:
11
Молната маса М се изчислява с помощта на дадения на схемата триъгълник като:
12
Използвайте част от дадените цифри и попълнете празните места в текста:
  • 144; 3; 48; 0,02; 
 
13
Белината за пране и почистване се приготвя от солта натриев хипохлорит NaClO. Изчислете и запишете количеството вещество натриев хипохлорит, което представляват 149 g от солта.
  • Отговорът запишете само с цифра и мерна единица на латиница.
   
14
Изчислете молната маса на газ, ако знаете, че 5 mol от газа имат маса 160 g.
15
За пръскане на лозята срещу мана се използва Бордолезов разтвор - смес от разтвор на син камък CuSO4.5H2O и гасена вар. Изчислете масата в g на 2 mol CuSO4.
  • Запишете само числото на крайния отговор.
 

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Задачи върху количество вещество и молна маса", чрез който ще проверите умеете ли да построявате вълшебен триъгълник, включващ величините маса, молна маса и количество вещество. А знаете ли как се работи с вълшебния триъгълник? Можете ли да решавате задачи за пресмятане на молна маса, маса и количество вещество? Проверете знанията и уменията си с нашия тест и идете подготвени за отличен на училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (11)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се