new-logo

Тест: Задачи върху количество вещество и молна маса

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Показаният на схемата "вълшебен" триъгълник  е с вярно разположени означения.
2
Посочи кои са означените величини във "вълшебния" триъгълник.
3
Определи относителната атомна маса на калция.
4
Относителната молекулна маса на калциевия дихлорид еMr(CaCl2)= 111. Определи молната му маса.
5
Определи относителната атомна маса на хлора.
6
Молната маса на вещество има същата числена стойност като молекулната му маса, но се измерва в g/mol.
7
Съгласно правилата за работа с "вълшебния" триъгълник от схемата, количеството вещество n(A)= \fracM(A)m(A).
8
Определи кое е веществото A от израза за пресмятане на относителната му атомна маса: Mr(A) = 40 + 2.35,5 = 111
9
Определи как се пресмята масата на веществото A според дадения на схемата "вълшебен триъгълник".
10
Молната маса на 0,5 mol от веществото A е 44 g/mol. Определи масата на веществото A.
11
Определи как се изчислява молната маса M с помощта на дадения на схемата "вълшебен" триъгълник.
12
Използвай част от дадените цифри и попълни празните места в изчислението:
  • Библиотека: 144; 3; 48; 0,02.
 
13
  • Белината се приготвя от солта натриев хипохлорит NaClO. Изчисли и запиши количеството вещество натриев хипохлорит n(NaClO), което представляват 149 g от солта.
  •  Запиши само крайния отговор с арабска цифра и мерна единица на латиница.
14
Изчисли молната маса на газ, ако знаеш, че 5 mol от газа имат маса 160 g.
15
Изчисли масата в грамове на 2 mol CuSO4.
  • Запиши само крайния резултат.
 

Описание на теста

Тест по химия за 9. клас върху количество вещество и молна маса, чрез който ще провериш знанията си за означаване и пресмятане на величините маса, молна маса и количество вещество. Знаеш ли какво представлява вълшебният триъгълник и можеш ли да решаваш задачи за пресмятане на молна маса, маса и количество вещество, използвайки го? Провери знанията и уменията си с теста и бъди подготвен за отличен на училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (17)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се