Упражнение: Задачи върху количество вещество и молна маса


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Задачи върху количество вещество и молна маса", чрез който ще проверите умеете ли да построявате вълшебен триъгълник, включващ величините маса, молна маса и количество вещество. А знаете ли как се работи с вълшебния триъгълник? Можете ли да решавате задачи за пресмятане на молна маса, маса и количество вещество? Проверете знанията и уменията си с нашия тест и идете подготвени за отличен на училище. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Показаният на схемата "вълшебен" триъгълник  е с вярно разположени означения.  
5т. 2. Означените в триъгълника величини са:
5т. 3. Относителната атомна маса на калций Ar(Ca) е равна на:
5т. 4. Ако относителната молекулна маса на калциевия дихлорид Mr(CaCl2)= 111 то молната му маса е:  
5т. 5. Относителната атомна маса на хлора Ar(Cl) е:
6т. 6. Молната маса на вещество са толкова грама от веществото, колкото е относителната му молекулна маса.
6т. 7. Съгласно правилата за работа с триъгълника от схемата, количеството вещество n(A)= \fracM(A)m(A).
6т. 8. В израза  за пресмятане на относителна атомна маса Mr(A) = 40 + 2.35,5 = 111 веществото A е:
6т. 9. Според дадения на схемата триъгълник масата на веществото А се пресмята като:
6т. 10. Ако молната маса на 0,5 mol от веществото А е 44 g/mol, то масата на А е:
6т. 11. Молната маса М се изчислява с помощта на дадения на схемата триъгълник като:
6т. 12. Използвайте част от дадените цифри и попълнете празните места в текста:
  • 144; 3; 48; 0,02; 
 
11т. 13. Белината за пране и почистване се приготвя от солта натриев хипохлорит NaClO. Изчислете и запишете количеството вещество натриев хипохлорит, което представляват 149 g от солта.
  • Използвайте латиница и изпишете само отговора.
11т. 14. Изчислете молната маса на газ, ако знаете, че 5 mol от газа имат маса 160 g.
11т. 15. За пръскане на лозята срещу мана се използва Бордолезов разтвор - смес от разтвор на син камък CuSO4 и гасена вар. Изчислете масата в g на 2 mol син камък.
  • Запишете само крайния отговор.
 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!