new-logo

Тест: Tъждествата сбор и разлика на квадрат (a±b)2=a2±2ab+b2. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изразът \left ( p+5 \right )^2  е тъждествено равен на:
2
Кой от дадените многочлени е тъждествено равен на израза \left ( 4-x \right )^2?
3
Нормалният вид на многочлена, с който се представя изразът \left ( 1+3n \right )^2, e:
4
Кои от следните равенства са тъждества?
5
Кой от многочлените е тъждествено равен на израза \left ( 1-x^3 \right )^2?
6
Даден е многочленът a^2-2a. Ако a=x+2 , то многочленът е тъждествено равен на:
7
Изразът \left ( -2-y \right )^2 НЕ е равен на:
8
Вярно ли е, че най-малката стойност на израза x^2+2x+2 е при x=-1?
9
Кой от дадените по-долу едночлени трябва да се постави на мястото на A така, че равенството \left ( 3.A-n \right )^2=9m^4-6m^2n+n^2 да е тъждество?
10
Изразът \left ( -y^3+2xy \right )^2 е равен на:
11
Открий липсващите знаци в тъждеството \left ( -2x-y \right )^2=4x^2\square 4x\square y^2.
12
Преобразувай изразите, замести с x=1 и ги подреди по големина, започвайки от израза с най- малка стойност.
13
Даден е изразът \left ( x-2y \right )^2. Като знаеш, че x-2y=1 и x^2+4y^2=13, намери xy.
14
Намери стойността на израза  \frac\left ( 2^-3-x \right )^2+\left ( 2^-3+x \right )^2x^2\left ( \frac14^3+x^2 \right )   за  x=\frac13 .
  • Упътване: Припомнете си, че a^-n=\frac1a^n
15
Дадени са едночлените 3xy3xz3z^2 и 3xyz. В равенствата \left ( -\frac12xy+M \right )^2=9z^4-Nz^2+0,25x^2y^2  и \left ( 0,5y+P \right )^2=9x^2z^2+Q+0,25y^2 замени всяка от буквите М, N, P и Q с някой от дадените едночлени, така че получените равенства да са тъждества.

Описание на теста

С този онлайн тест по математика за 7. клас ще упражниш прилагането на формулите за съкратено умножение \left ( a+b \right )^{2}=a^{2}+2ab+b^{2} и \left ( a-b \right )^{2}=a^{2}-2ab+b^{2}  в още по-интересни и разнообразни задачи. Отново ще тестваш знанията си за сбор и разлика на квадрат, но в скобите ще се появят повече минуси, степени, дроби и сложни изрази. Ти знаеш как да се справиш с тези предизвикателства! С този тест по математика ще станеш още по-уверен и успехът в училище е сигурен! Решавай задачи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (35)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се