logo

Тест: Partizip Perfekt / Partizip II на неправилните глаголи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете значенията на български и немски език:
2
Свържете значенията на български и немски език:
3
Свържете значенията на немски и български език:
4
Кой глагол образува Partizip II без представката ge-?
5
Формата на кое причастие показва, че глаголът е делим (има делима представка)?
6
Три форми на Partizip II съдържат правописна грешка. Кои са те?
7
Напишете формите за Partizip II на дадените глаголи:
8
Причастието gefallen е еднакво за два глагола. Кои са тези глаголи?
9
От кои глаголи са образувани дадените форми на Partizip II?
10
От кои глаголи са образувани дадените форми на Partizip II?
11
Напишете формите на Partizip II на дадените делими глаголи.
  • При всички тях коренът на Partizip II е еднакъв с корена на инфинитива.
12
Свържете глаголите с подходящите за тях думи:
13
Как са формите на Partizip II на посочените глаголи?
  • Възможно е коренът на Partizip II да се различава от корена на инфинитива.
14
Как са формите на Partizip II на посочените глаголи?
  • Възможно е коренът на Partizip II да се различава от корена на инфинитива.
15
Напишете формите на Partizip II на дадените глаголи.
  • Възможно е коренът на Partizip II да се различава от корена на инфинитива.

Описание на теста

С онлайн теста по немски език за ниво А1 "Partizip Perfekt/ Partizip II на неправилните глаголи - част 2" ("Partizip Perfekt / Partizip II der starken/unregelmäßigen Verben - Teil 2") ще упражним значението и правописа на около 50 неправилни глагола, ще образуваме Partizip II на глаголи без представка, с делима или неделима представка. Тестът включва глаголи, при които коренът на Partizip II е еднакъв или различен от корена на инфинитива - сигурен начин да упражните така причастията, че образуването на миналото време Perfekt да е бързо, лесно и безпроблемно.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се