Упражнение: Partizip Perfekt / Partizip II на неправилните глаголи. Част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Partizip Perfekt/ Partizip II на неправилните глаголи - част 2" ("Partizip Perfekt / Partizip II der starken/unregelmäßigen Verben - Teil 2") ще упражним значението и правописа на около 50 неправилни глагола, ще образуваме Partizip II на глаголи без представка, с делима или неделима представка. Упражнението включва глаголи, при които коренът на Partizip II е еднакъв или различен от корена на инфинитива - сигурен начин да упражните така причастията, че образуването на миналото време Perfekt да е бързо, лесно и безпроблемно.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете значенията на български и немски език:
5т. 2. Свържете значенията на български и немски език:
5т. 3. Свържете значенията на немски и български език:
5т. 4. Кой глагол образува Partizip II без представката ge-?
5т. 5. Формата на кое причастие показва, че глаголът е делим (има делима представка)?
6т. 6. Три форми на Partizip II съдържат правописна грешка. Кои са те?
6т. 7. Напишете формите за Partizip II на дадените глаголи:
6т. 8. Причастието gefallen е еднакво за два глагола. Кои са тези глаголи?
6т. 9. От кои глаголи са образувани дадените форми на Partizip II?
6т. 10. От кои глаголи са образувани дадените форми на Partizip II?
6т. 11. Напишете формите на Partizip II на дадените делими глаголи.
  • При всички тях коренът на Partizip II е еднакъв с корена на инфинитива.
6т. 12. Свържете глаголите с подходящите за тях думи:
11т. 13. Как са формите на Partizip II на посочените глаголи?
  • Възможно е коренът на Partizip II да се различава от корена на инфинитива.
11т. 14. Как са формите на Partizip II на посочените глаголи?
  • Възможно е коренът на Partizip II да се различава от корена на инфинитива.
11т. 15. Напишете формите на Partizip II на дадените глаголи.
  • Възможно е коренът на Partizip II да се различава от корена на инфинитива.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!