Упражнение: Реципрочни местоимения и глаголи


Описание на упражнението

Познавате ли значенията на реципрочните глаголи sich streiten, sich unterhalten, sich verloben, sich die Hand geben, sich vertragen, sich anfreunden, sich trennen? А как се спрягат те и имат ли форма за единствено число? Какво представлява местоимението einander и кога можем да използваме gegenseitig? Отговори на всички тези въпроси ще потърсим в упражнението по немски език за ниво А2 "Реципрочни местоимения и глаголи".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е твърдението?
  • Възвратните глаголи и местоимения показват, че действието е насочено не към подлога/извършителя, а към друг човек или предмет.
5т. 2. Вярно ли е твърдението?
  • Реципрочните местоимения и глаголи показват, че действието е насочено от А към В и едновременно с това от В към А.
5т. 3. Подредете правилото, което започва така:
  • Възвратните местоимения ... .
5т. 4. Можем ли да използваме в едно и също изречение думите sich и gegenseitig?
5т. 5. Променя ли се местоимението einander по лице и число?
6т. 6. В коя ситуация можем да съкратим изречението, използвайки реципрочно местоимение и реципрочен глагол?
6т. 7. Попълнете подходящото реципрочно местоимение (uns, euch, sich).
6т. 8. Попълнете подходящото реципрочно местоимение (uns, euch, sich).
6т. 9. Свържете значенията.
6т. 10. Свържете значенията.
6т. 11. В кои две изречения можем да използваме einander вместо реципрочното местоимение?
6т. 12. Кои две изречения са правилни?
11т. 13. Попълнете подходящото реципрочно местоимение /без да използвате einander/.
11т. 14. Попълнете изречението с подходящата дума.
11т. 15. Попълнете глаголите на немски език в Infiniitv.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!