Упражнение: Поговорки


Описание на упражнението

Можем ли да заместваме някои думи в поговорките, например да заменим модалния глагол sollen с модалния глагол müssen? Как продължава поговорката "Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen ...."? Проверете знанията си за значението, употребата и точния изказ на повече от 20 поговорки с онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Поговорки" ("Sprichwörter").

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Превеждаме поговорката "Auge um Auge, Zahn um Zahn" "Око за око, зъб за зъб".
 • Възможно ли е да заменим предлога um с предлога für?
5т. 2. Вярно ли е твърдението?
 • Поговорката "Всяко начало е трудно" превеждаме по два начина:
 • "Aller Anfang ist schwer" или "Jeder Anfang ist schwer".
5т. 3. Римуваните поговорки се запомнят лесно. Коя дума липсва в дадената поговорка?
 • Glück und ... - wie leicht bricht das.
5т. 4. Детето в поговорката се казва Hänschen. Как се нарича вече порасналият мъж?
 • Was Hänschen nicht lernt, lernt ... nimmermehr.
5т. 5. Свържете частите на поговорките.
6т. 6. Какви са хората, които обичат да казват това?
 • Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle ... .
6т. 7. Как завършва поговорката за хората, които не обичат да поемат риск?
 • Wer nicht wagt, der nicht ... .
6т. 8. Попълнете подходящите две думи от дадените.
 • Kranken - Gesundheit - Gesunden - krank
6т. 9. Подредете частите на поговорката, която започва така:
 • Der ... , .... .
6т. 10. Попълнете липсващата дума от дадените.
 • Zweck - Ziel - Weg
6т. 11. Коя е липсващата дума в дадената поговорка?
 • Morgenstund hat ... im Mund.
6т. 12. Кой вариант на поговорката е правилен?
11т. 13. Изберете правилната дума.
11т. 14. Попълнете подходящите думи.
 • Kopf - Weile - Wo - Wann - Augen
 • Две от дадените думи са излишни.
11т. 15. Свържете значенията на поговорките.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!