new-logo

Тест: Оплождане при животните и човека

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Процесът на сливане на две зрели полови клетки – яйцеклетка и сперматозоид и образуване на зигота – се нарича:
2
При оплождането в цитоплазмата на яйцеклетката навлиза:
3
Кое твърдение за оплождането е грешно?
4
Яйцеклетката е неподвижна клетка.
5
Къде се осъществява оплождането при човека?
6
Кои твърдения за вътрешното оплождане са верни?
7
Коя поредица животни имат външно оплождане?
8
Как се нарича оплодената от сперматозоида яйцеклетка?
9
Кои твърдения са верни?
10
Съотнеси представителите към вида оплождане.
11
При оплождането около зиготата се образува обвивка, която позволява навлизането на други сперматозоиди.
12
  • Направи изреченията правилни, като избереш една от предложените думи в скобите и ги запишеш на означените места.
  • 1. Външното оплождане се осъществява (в / извън) организма.
  • 2. Мъжките и женските индивиди образуват (различни/еднакви) полови клетки, наречени гамети.
  • 3. При гаметите съотношението между клетъчното ядро и цитоплазмата на женските клетки е (еднакво / различно) с това на соматичните клетки.
13
Към видовете оплождане запиши характерните им особености.
14
Попълни пропуснатите думи в изреченията.
15
  • При гръбначните животни овогенезата се блокира на стадий метафаза II. При оплождане яйцеклетката се атакува от голям брой сперматозоиди от всички страни. При първия контакт между двете полови клетки протича:

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 10. клас "Оплождане при животните и човека" ще усвоиш знания за видовете оплождане – външно и вътрешно оплождане. Ще тестваш знанията си за механизма на акрозомната реакция. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като акрозома, сперматозоид и яйцеклетка, външно и вътрешно оплождане. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (12)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се