new-logo

Тест: Оксиди на сярата. Серен диоксид и серен триоксид

Тест

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Оксиди на сярата. Серен диоксид и серен триоксид ", чрез който ще провериш знанията си за строежа на оксидите, техните физични и химични свойства. Ако не си уверен какъв е химичният характер на серния диоксид и серния триоксид и с какво могат да взаимодействат - направи този тест. Само с нашия тест подготовката ти за изпитване в училище ще е на нужната висота за отлична оценка. Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочете грешното твърдение.
2
Серният диоксид и серният триоксид са:
3
Вдишан серният диоксид има дразнещо действие върху дихателните пътища. Серният триоксид при вдишване предизвиква тежки вътрешни изгаряния.
4
Едно от изброените свойства не се отнася за серния диоксид:
5
Серният триоксид се употребява за:
6
Солите на серния диоксид се наричат:
7
Открийте вярно изписаната структурна формула на серния диоксид:
8
Серният диоксид взаимодейства с вода по уравнението SO2+H2O<--> H2SO3 . Получава се сериста киселина, поради което определяме серния диоксид като основен оксид.
9
Свържете съответните части на уравненията, за да получите свойствата на серния диоксид и серния триоксид:
10
Оксидите на сярата НЕ могат да взаимодействат с:
11
Използвайте част от дадените думи и изрази и попълнете празните места в текста:
  • изгасне, ускори горенето, гори, не гори, поддържа, ускорява
12
Използвайте част от дадените символи и формули и попълнете празните места в текста:
  • S, Se, Sb, SO2, SeO2, SO3
13
В технологията на виното за получаване на бяло вино се използват малки количества серен диоксид или соли сулфити, които отделят серен диоксид. Това приложение на серния диоксид се дължи на .... действие на газа. Допишете думата, като използвате кирилица и малки букви.
14
Попълнете липсващите думи и формули в текста. За думите използвайте само кирилица, а за формулите - само латиница.
15
Свържете формулите с верните им наименования:

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (17)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се