new-logo

Тест: Оксиди на сярата. Серен диоксид и серен триоксид

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи ГРЕШНОТО твърдение.
2
Серният диоксид и серният триоксид са:
3
Серният диоксид има дразнещо действие върху дихателните пътища, а серният триоксид при вдишване предизвиква тежки вътрешни изгаряния.
4
Избери свойството, което НЕ се отнася за серния диоксид.
5
Укажи къде намира приложение в практиката серният триоксид.
6
Солите, съдържащи йона на серистата киселина SO3^2^-, се наричат:
7
Намери правилно изписаната структурна формула на серния диоксид.
8
Серният диоксид взаимодейства с вода по уравнението:
  • SO2+H2O<--> H2SO3.
  • Следователно серният диоксид е:
9
Свържи частите, за да се получат верни уравнения.
10
Посочи с кое от дадените вещества оксидите на сярата НЕ могат да взаимодействат.
11
Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
  • Библиотека: гори, не гори, поддържа, ускорява, изгасне, се възпламени, гори по-силно.
12
Използвай част от дадените символи и формули и попълни празните места в уравнението на промишления метод за получаване на серен триоксид.
  • Библиотека: S, Se, Sb, SO2,SO3, SeO2.
13
Използвай латиница и арабски цифри, за да попълниш липсващите химични формули в изравненото уравнение на взаимодействие на киселинен оксид с основа.
14
Попълни липсващите думи и формули в текста.
  • За думите използвай само кирилица, а за формулите - латиница и арабски цифри.
15
Използвай латиница и арабски цифри за да попълниш химичните формули на продуктите на взаимодействието на серен триоксид с натриева основа. В първото празно поле запиши получаващата се сол.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 8. клас, чрез който ще провериш знанията си за строежа на серните оксиди - серен диоксид и серен триоксид, техните физични и химични свойства. Ако нямаш увереността какъв е химичният характер на тези оксиди и с какво могат да взаимодействат, направи теста още сега. Той ще ти помогне да провериш знанията си, да затвърдиш наученото, както и да се подготвиш за отличен при изпитване в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се