Упражнение: Въглехидрати. Монозахариди, полизахариди


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по биология за 9. клас "Въглехидрати. Монозахариди, полизахариди” ще проверите какво сте научили за тези макромолекули. Каква е ролята им в клетката? От какви мономери са изградени? Какво представлява глюкозата? Ще имате възможност да упражните термини като монозахариди и полизахариди. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Колко на брой са основните органични съединения, които изграждат клетката?
5т. 2. Основна функция на въглехидратите е да снабдява организма с енергия.
5т. 3. Как се наричат най-простите по структура въглехидрати?
5т. 4. Съединение, изградено от много на брой прости захари, се нарича:
5т. 5. Вярно ли е, че:
  • Хетерополизахаридите са изградени от еднакви по вид мономери.
6т. 6. Подредете правилно изречението.
6т. 7. Знаейки, че глюкозата съдържа 12 водородни атома, как бихте допълнили химичната ѝ формула:
  • C6H12...
6т. 8. В кой ред са изброени елементите, които задължително присъстват във всяка въглехидратна молекула?
6т. 9. От какво се определят свойствата на въглехидратите?
6т. 10. Малтозата е олигозахарид, съставен от три молекули глюкоза.
6т. 11. Какво е характерно при свързването на два глюкозни остатъка?
6т. 12. Малтозата е дизахарид, което значи, че тя със сигурност:
11т. 13. Разгледайте дадената картинка и посочете кои от изброените твърдения са верни?
11т. 14. След като вече знаете кои са видовете полизахариди, попълнете липсващите думи в текста.
11т. 15. На изображението е представен дизахарид, изграден от два еднакви мономера глюкоза. Запишете името на този дизахарид.  

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!