Упражнение: Задачи от работа. Пресмятане с количества


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Задачи от работа. Пресмятане на количества" по математика за 7. клас ще проверите как сте усвоили понятията производителност (норма), време за което е извършена работата, извършена работа. Задачите от упражнението ще ви помогнат да изясните каква е зависимостта между извършената работа, производителността и времето, за което е извършена работата. Решете задачите от теста, за да се справяте отлично със задачи от работа както по математика, така и като бъдещи работодатели. Успешна работа!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Ако един учител е проверил 26 контролни работи за 2 часа, то извършената от учителя работа е:
5т. 2. Ако един учител е проверил 26 контролни работи за 2 часа, то времето, за което е извършил работата е:
5т. 3. Ако един учител проверява 26 теста за 2 часа, то неговата производителност е:
5т. 4. Вярно ли е, че извършената работа е равна на произведението от производителността (нормата) и времето, за което е свършена работата?
5т. 5. Ако Ива решава по 3 теста за час, то извършената работа за 2 часа е:
6т. 6. Дадена е следната задача:
 • Георги решавал по 2 теста на ден. Когато решил половината от общия брой тестове, започнал да решава по 3 теста на ден и решил втората половина тестове с 4 дни по-бързо от първата половина. Колко теста общо решил Георги?
 • Ако с х означим времето, за което Георги решил първата половина тестове, то какво време за решаване на втората половина тестове трябва да се попълни в таблицата?
6т. 7. Дадена е следната задача:
 • Георги решавал по 2 теста на ден. Когато решил половината от общия брой тестове, започнал да решава по 3 теста на ден и решил втората половина тестове с 4 дни по-бързо от първата половина. Колко теста общо решил Георги?
 • Ако с х означим времето, за което Георги решил първата половина тестове, то извършената работа за първата половина тестове е:
6т. 8. Дадена е следната задача:
 • Георги решавал по 2 теста на ден. Когато решил половината от общия брой тестове, започнал да решава по 3 теста на ден и решил втората половина тестове с 4 дни по-бързо от първата половина. Колко теста общо решил Георги?
 • Ако с х означим времето, за което Георги решил първата половина тестове, то извършената работа за втората половина тестове е:
6т. 9. Дадена е следната задача:
 • Георги решавал по 2 теста на ден. Когато решил половината от общия брой тестове, започнал да решава по 3 теста на ден и решил втората половина тестове с 4 дни по-бързо от първата половина. Колко теста общо решил Георги?
 • Ако с х означим времето, за което Георги решил първата половина тестове, то като приравним извършената работа за двете половини тестове, получаваме уравнението:
6т. 10. Дадена е следната задача:
 • Георги решавал по 2 теста на ден. Когато решил половината от общия брой тестове, започнал да решава по 3 теста на ден и решил втората половина тестове с 4 дни по-бързо от първата половина. Колко теста общо решил Георги?
 • Отговорете, за колко време Георги решил първата половина тестове и за колко време решил втората половина тестове?
6т. 11. Дадена е следната задача:
 • Георги решавал по 2 теста на ден. Когато решил половината от общия брой тестове, започнал да решава по 3 теста на ден и решил втората половина тестове с 4 дни по-бързо от първата половина. Колко теста общо решил Георги?
 • Отговорете, колко теста общо решил Георги?
6т. 12. Дърводелец получил поръчка за определен брой столове и започнал да изработва по 6 стола дневно. Когато изпълнил половината от поръчката, започнал да изработва по 5 стола дневно и приключил втората половина от поръчката с два дни по-късно от първата половина.
 • За изработване на колко стола общо е била поръчката и за колко дни ги изработил дърводелецът?
11т. 13. Бригада реди по 180 кв м плочки на ден. След като наредили половината от площта, увеличили производителността с 20% и завършили втората половина от площта с 2 дни по-рано от първата половина.
 • Каква площ общо е наредила бригадата?
11т. 14. Земеделска кооперация трябва да засява по 40 хектара дневно посеви. Работниците решили да засяват по 52 хектара дневно и завършили засяването 2 дни предсрочно, като засели 4 хектара повече от плана.
 • Колко хектара засяла земеделската кооперация?
 • Упътване: Като знаем, че извършената работа е равна на произведението от производителността и времето, за да приравним извършената работа по план и извършената работа в действителност, от коя страна на уравнението трябва да извадим четирите хектара в повече?
11т. 15. За да изпълни поръчка, плетачен цех по план трябва да произвежда по 120 пуловера на ден. Плетачките увеличили производителността си с 30% и завършили поръчката с 3 дни по-рано от предвиденото време по план.
 • За колко пуловера е била поръчката и за колко време са изпълнили поръчката?
 • Упътване: Изразете извършената работа по план и извършената работа в действителност и ги приравнете.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!