logo

Тест: Моделиране с линейни уравнения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При моделиране с линейно уравнение на текстова задача се следват няколко стъпки, първата от които е:
2
Дадена е задачата:
 • В три класа учат общо 89 ученици. В 7Б клас има с 4 ученици по-малко от 7А, а в 7В има с 3 ученици повече от 7А. Колко ученици има във всеки клас?
 • Ако с х означим броя на учениците в 7А, то можем да запишем следните изрази:
3
Дадена е задачата:
 • В три класа учат общо 89 ученици. В 7Б клас има с 4 ученици по-малко от 7А, а в 7В има с 3 ученици повече от 7А. Колко ученици има във всеки клас?
 • Ако с х означим броя на учениците в 7А, то уравнението е:
4
Вярно ли е, че:
 • след като се реши уравнението, се проверява дали коренът на уравнението е допустима стойност?
5
Вярно ли е, че при решаване на текстови задачи, след намиране на корена на уравнението, трябва да се отговори на въпросите, поставени в условието на задачата?
6
Дадена е следната текстова задача:
 • На състезание по математика на първия модул Иван и Петя имали по равен брой точки. На втория модул Иван имал 16 точки, а Петя имала половината от точките си от първия модул. Общият брой точки от двата модула на Иван били с 6 точки повече от общия брой точки на Петя. Какъв е общият брой точки на Иван и на Петя?
 • Удачно е да се избере за неизвестно х:
7
Дадена е следната текстова задача:
 • На състезание по математика на първия модул Иван и Петя имали по равен брой точки. На втория модул Иван имал 16 точки, а Петя имала половината от точките си от първия модул. Общият брой точки от двата модула на Иван били с 6 точки повече от общия брой точки на Петя. Какъв е общият брой точки на Иван и на Петя?
 • Ако x е брой точки на Иван от първи модул, то от втори модул Иван има 16 точки, а Петя има:
8
Дадена е следната текстова задача:
 • На състезание по математика на първия модул Иван и Петя имали по равен брой точки. На втория модул Иван имал 16 точки, а Петя имала половината от точките си от първия модул. Общият брой точки от двата модула на Иван били с 6 точки повече от общия брой точки на Петя. Какъв е общият брой точки на Иван и на Петя?
 • Ако Иван има x точки на първи модул, то общият брой точки от двата модула на всеки е:
9
Дадена е следната текстова задача:
 • На състезание по математика на първия модул Иван и Петя имали по равен брой точки. На втория модул Иван имал 16 точки, а Петя имала половината от точките си от първия модул. Общият брой точки от двата модула на Иван били с 6 точки повече от общия брой точки на Петя. Какъв е общият брой точки на Иван и на Петя?
 • Ако означим с x точките на Иван от първи модул, то уравнението е:
10
Дадена е следната текстова задача:
 • На състезание по математика на първия модул Иван и Петя имали по равен брой точки. На втория модул Иван имал 16 точки, а Петя имала половината от точките си от първия модул. Общият брой точки от двата модула на Иван били с 6 точки повече от общия брой точки на Петя. Какъв е общият брой точки на Иван и на Петя?
 • Отговорът на задачата е:
11
Дадена е задачата:
 • Правоъгълен участък с лице 864m^2 е разделен на три правоъгълни части, като лицето на първата част се отнася към лицето на втората част както 5:11, а лицето на третата част е равно на сумата от лицата на първата и втората част. Да се определи площта на всяка от частите.
 • Ако лицето на първата част е 5x, то лицата на другите части са:
 
12
Дадена е задачата:
 • Правоъгълен участък с лице 864m^2 е разделен на три правоъгълни части, като лицето на първата част се отнася към лицето на втората част както 5:11 , а лицето на третата част е равно на сумата от лицата на първата и втората част. Да се определи площта на всяка от частите.
 • Отговорът на задачата е:  
13
Иван и Петя получили еднаква парична награда. От своята награда Иван похарчил 12 лв., а Петя похарчила 3/4 от своята. Парите, останали на Иван, били с 18 лв. повече от парите, останали на Петя. Колко пари от наградата останали на Петя?
14
В 7А, 7Б и 7В клас има общо 85 ученици. В 7Б клас учениците са с двама повече от учениците в 7А и с трима по-малко от учениците в 7В клас. По колко ученици има във всеки клас?
15
В събота Вяра решила половината от броя на задачите, които решил Петър. В неделя Вяра решила 16 задачи, а Петър с 4 задачи повече от задачите, които решила Вяра в събота. По колко задачи решил всеки, ако общо в събота и неделя двамата решили по равен брой задачи?

Описание на теста

В онлайн теста "Моделиране с линейни уравнения" по математика за 7. клас ще провериш знаеш ли как задачи от различни области на науката и практиката могат да бъдат преведени на езика на математиката и решени. Знаеш ли как една задача може да бъде моделирана с линейно уравнение?  Знаеш ли какви стъпки е нужно да се изпълнят, за да бъде успешно решена една текстова задача? Реши задачите от теста, за да си сред най-добрите в моделиране на задачи с линейни уравнения по математика в 7. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се