logo

Тест: Ред на относителната активност на металите

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На схемата е показан:
2
В реда на относителната активност металите са подредени по намаляване на редукционната им способност (активност).
3
В началото (най-вляво) на РОАМ се намират най-слабо активните метали, а в края му (най-вдясно) са тези с най-силни редукционни свойства.
4
Атомите на металите при химични реакции:
5
С разредени киселини могат да взаимодействат:
6
От два метала по-силен редуктор е онзи, който:
7
Химичната реакция Fe+CuSO4--> FeSO4+Cu е възможна, защото:
8
За реакцията Fe+CuSO4--> Cu+FeSO4 посочете неверните твърдения.
9
Подредете металите желязо, сребро и мед по намаляване на редукционната им способност.
  • Използвайте латиница и символа ">" като НЕ оставяте интервали.
10
За химичната реакция Cu+2AgNO3--> Cu(NO3)2+2Ag подберете верните твърдения.
11
Като използвате РОАМ предвидете изхода на реакциите.
12
Допишете уравненията на възможните реакции, а където са невъзможни напишете "не протича".
  • ZnCl2+H2, ZnCl+H2, AlCl+H2, 2AlCl3+3H2, 3Cl3Al+3H2,CuCl2+H2, CuCl+H, не протича
13
Силно активните метали, намиращи се в РОАМ до Mg, могат да реагират с водата, защото изместват водорода от съединението му вода.
  • Допишете уравнението за взаимодействие на калций с вода, като последно в уравнението напишете получаващото се простото вещество (използвайте латиница и арабски цифри).
14
На лабораторното упражнение получавате две часовникови стъкла с гранули цинк и олово, които не са надписани. Разполагате и с разтвор на Pb(NO3)2. Планирайте как чрез експерименти ще докажете в кое часовниково стъкло кой метал се намира.
15
В по-стари времена селскостопанските пръскачки, с които са  обработвани растенията с разтвор на син камък (меден сулфат) са изработвани от мед. Възможно ли е с цел намаляване цената и масата на пръскачката тя да се изработи от поцинкована ламарина (желязна ламарина, покрита със слой цинк)?

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 8.клас на тема "Ред на относителната активност на металите", с чиято помощ ще проверите знанията си за редукционната способност на металите и как се подреждат те според тази си способност. Може ли разтвор на син камък (меден сулфат) да се приготви и съхрани в цинкова или желязна кофа? Кои метали могат да реагират с разредени киселини? Защо златото, среброто и медта се срещат като самородни метали в природата? Ако се затруднявате с отговорите на тези въпроси след като направите нашия тест ще имате отговор и на въпросите. Тестът ще ви е отличен помощник в подготовката за изпитване в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се