new-logo

Тест: Ред на относителната активност на металите

Тест

Онлайн тест по химия за 8.клас на тема "Ред на относителната активност на металите", с чиято помощ ще проверите знанията си за редукционната способност на металите и как се подреждат те според тази си способност. Може ли разтвор на син камък (меден сулфат) да се приготви и съхрани в цинкова или желязна кофа? Кои метали могат да реагират с разредени киселини? Защо златото, среброто и медта се срещат като самородни метали в природата? Ако се затруднявате с отговорите на тези въпроси след като направите нашия тест ще имате отговор и на въпросите. Тестът ще ви е отличен помощник в подготовката за изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На схемата е показан:
2
В реда на относителната активност металите са подредени по намаляване на редукционната им способност (активност).
3
В началото (най-вляво) на РОАМ се намират най-слабо активните метали, а в края му (най-вдясно) са тези с най-силни редукционни свойства.
4
Атомите на металите при химични реакции:
5
С разредени киселини могат да взаимодействат:
6
От два метала по-силен редуктор е онзи, който:
7
Химичната реакция Fe+CuSO4--> FeSO4+Cu е възможна, защото:
8
За реакцията Fe+CuSO4--> Cu+FeSO4 посочете неверните твърдения.
9
Подредете металите желязо, сребро и мед по намаляване на редукционната им способност.
  • Използвайте латиница и символа ">" като НЕ оставяте интервали.
10
За химичната реакция Cu+2AgNO3--> Cu(NO3)2+2Ag подберете верните твърдения.
11
Като използвате РОАМ предвидете изхода на реакциите.
12
Допишете уравненията на възможните реакции, а където са невъзможни напишете "не протича".
  • ZnCl2+H2, ZnCl+H2, AlCl+H2, 2AlCl3+3H2, 3Cl3Al+3H2,CuCl2+H2, CuCl+H, не протича
13
Силно активните метали, намиращи се в РОАМ до Mg, могат да реагират с водата, защото изместват водорода от съединението му вода.
  • Допишете уравнението за взаимодействие на калций с вода, като последно в уравнението напишете получаващото се простото вещество (използвайте латиница и арабски цифри).
14
На лабораторното упражнение получавате две часовникови стъкла с гранули цинк и олово, които не са надписани. Разполагате и с разтвор на Pb(NO3)2. Планирайте как чрез експерименти ще докажете в кое часовниково стъкло кой метал се намира.
15
В по-стари времена селскостопанските пръскачки, с които са  обработвани растенията с разтвор на син камък (меден сулфат) са изработвани от мед. Възможно ли е с цел намаляване цената и масата на пръскачката тя да се изработи от поцинкована ламарина (желязна ламарина, покрита със слой цинк)?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се