new-logo

Тест: ІV А група. Упражнение. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Диамант, графит и фулерен са алотропни форми на:
2
Кое от изброените свойства не е характерно за въглерода?
3
В химичните взаимодействия въглеродът може да бъде както редуктор, така и окислител.
4
Кое от изброените вещества се използва като реактив за доказване на въглероден диоксид CO2?
5
  • Как се изменят атомните радиуси на елементите от IVА група с нарастване на поредния номер?
6
  • Посочи правилните твърдения.
7
Диамантът или графитът ще взаимодействат по-лесно с метали?
8
Карботермия се нарича онази част от металургията, в която редукцията на металните оксиди се извършва с въглерод (кокс). Газовете, които напускат реакционната пещ представляват смес от CO и CO2. Въглеродният оксид ви е необходим като гориво за локалното парно на фабриката. Как ще се освободите от CO2  газовата смес?
9
Кое от уравненията не доказва неметалните свойства на  въглерода?
10
Свържи по двойки веществата с характеристиката или употребата им.
11
В реакцията C + 2H2<--> CH4 въглеродът е:
12
Като използваш част от дадените думи, попълни празните места в текста.
  • метал, неметал, киселинен, неутрален, амфотерен
13
За дадената реакция определи редуктора и окислителя:
  • Al2O3 + 3CO --> 3CO2 + 2Al
14
Свържи елементите, така че дадените вещества да могат да взаимодействат помежду си.
15
Кои са веществата А, Б и В в посочените схеми?
  • C + A  --> Б
  • Б + H2O <--> В
  • Запиши химичните им формули, като използваш латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "ІV А група. Упражнение. Част 1". С него ще упражниш основните теоретични и практични знания за въглерода и съединенията му. Затрудняват те въпросите, свързани с изменение на  химичните свойства на елементите от четвърта група, определяне на реактивоспособността на елементите в групата чрез строежа, изразяването на свойствата на въглерода с химични уравнения, определянето на редуктор и окислител в химично уравнение. Реши теста и ще добиеш увереност да отговаряш на тези и други въпроси. Освен това ще се подготвиш отлично за предстоящо изпитване или контролна работа в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се