new-logo

Тест: ІV А (14) група. Упражнение. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Диамант, графит, фулерени и др. са алотропни форми на:
2
Кое от изброените свойства НЕ е характерно за простите вещества на въглерода диамант и графит?
3
Избери неутралния оксид.
4
Реактив за доказване на въглероден диоксид CO2 е воден разтвор на:
5
  • Определи как се изменя атомният радиус на елементите от IV А група с нарастване на атомния (пореден) номер Z.
6
  • Посочи правилните твърдения за елементи от IVA група.
7
Сравни реактивоспособността на диамант и графит и избери вярното твърдение.
8
Карботермия е онзи дял от металургията, в който от метални, оксиди под действието на кокс (въглерод), се получават чисти метали. Газовата смес, която напуска реакционната пещ, съдържа CO и CO2. Избери начин, по който газовата смес може да се освободи от CO2.
9
Избери уравнение, с което НЕ се доказват неметалните свойства на въглерода.
10
Свържи по двойки веществата със съответната им характеристика или употреба.
11
Посочи верните твърдения за CO.
12
Използвай част от дадените вещества и попълни празните места в текста. При попълване спазвай реда на изброяване от дадените вещества.
  •  водород, фосфор, кислород, солна киселина, метали
13
Посочи амфотерния оксид.
14
Свържи дадените вещества с подходящите им реагенти.
15
Определи кои са веществата А и Б в посочените схеми.
  • C + A  \oversett^o--> Б
  • Б + H2O <--> H2CO3
  • Запиши химичните им формули, като използваш латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Тест по химия за 9. клас върху ІV А група, с който ще упражниш основните теоретични знания за въглерода и съединенията му. Тестът ще ти помогне да затвърдиш знанията си, свързани с изменението на химичните свойства на елементите от ІV А група, определянето на реактивоспособността на елементите в групата чрез строежа и изразяването на свойствата на въглерода с химични уравнения. Решавайки успешно теста, ще добиеш увереност в знанията си и ще си подготвен отлично за предстоящо изпитване или контролна работа в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се