new-logo

Тест: Прости трептящи системи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Периодът на хармонично трептящо пружинно махало зависи от:
2
Периодът на математично махало зависи от две величини. Кои са те?
3
Коя формула изразява периода на пружинно махало?
4
Коя формула изразява периода на математично махало?
5
Вярно ли е, че ако първоначалният ъгъл на отклонение на математично махало е \alpha 0> 10^\circ, то периодът на собственото му трептене отново ще се задава от формулата T=2\pi \sqrt\fraclg
6
Ще се промени ли периодът на пружинно махало, ако махалото се пренесе на друга планета?
7
Периодите на две математични махала се отнасят както 1 : 3. Как ще се отнасят дължините на махалата?
8
  • Маймуна играчка виси на ластик с коефициент на еластичност \dpi100 \mathbf4\mathbf\mathbf\fracNm и трепти с период \dpi100 \mathbf1\mathbfs. Колко е масата на маймунката?
  • Приеми, че \dpi100 \boldsymbol\pi ^\mathbf2\mathbf\mathbf\approx \mathbf10.
9
Теглилка с маса \dpi100 \mathbf0,1kg е закачена на силомер. При отклонението на теглилката от равновесното ѝ положение възникват хармонични трептения с честота \dpi100 \mathbf2\mathbfHz. Колко е коефициентът на еластичност \dpi100 \mathbfk на пружината на силомера?
  • Приеми, че \dpi100 \boldsymbol\pi ^2\mathbf\approx 10.
10
Космонавти кацат на неизвестна планета и установяват, че периодът на математично махало е два пъти по-малък, отколкото на Земята. Сравни ускорението gn на свободно падане на повърхността на планетата със земното ускорение g.
11
Любопитен турист решава да определи височината на кула. Той забелязва, че от върха на кулата виси тънко въже, което достига до земната повърхност. Туристът завързва камък за края на въжето и с ръчния си часовник установява, че полученото махало се люлее с период \dpi100 \mathbf10s. Колко е висока кулата?
  • Приеми, че \dpi100 \boldsymbol\mathbf\pi ^2 \approx \mathbf10.
12
Колко е отношението  \dpi100 \mathbf\fracT1T2 на периодите на двете математични махала, показани на картинката?
  • Указание: Запиши отговора си като обикновена дроб, както 13/14 , и  приеми, че \dpi100 \mathbf\boldsymbol\mathbf\sqrt2 \approx \mathbf1,4.
13
Двете махала, показани на картинката, имат еднакви периоди \dpi100 \mathbfT1 = \mathbfT2. Ако теглилките, които са окачени на махалата, разменят местата си, отношението на периодите на махалата става  \dpi100 \mathbf\fracT1'T2' = \mathbf2. Колко е отношението  \dpi100 \mathbf\fracm1m2  на масите на двете теглилки?
  • Указание: Запиши отговора си, като обикновена дроб, както 13/14.
14
На планета, където ускорението на свободно падане е \dpi100 \mathbfg1, математично махало има период \dpi100 \mathbfT1 = \mathbf3s, а на друга планета, с ускорение на свободно падане \dpi100 \mathbfg2, същото махало има период \dpi100 \mathbfT2 = \mathbf4s. Колко секунди е периодът \dpi100 \mathbfT3 на това махало на планета с ускорение на свободно падане \dpi100 \mathbfg3 = \mathbfg1 + \mathbfg2.
  • Указание: Запиши отговора си като обикновена дроб, както 13/14.
15
Двете пружинни махала от картинката са съставени от теглилки с еднакви маси и от пружини с различни коефициенти на еластичност. Когато теглилките са в равновесие, деформацията на първата пружина е \dpi100 \mathbfx0, а на втората – 2 пъти по-голяма \dpi100 \mathbf2x0. Определи отношението \dpi100 \mathbf\fracT1T2 на периодите на двете махала.
  • Указание: В равновесие силата на тежестта е равна на силата на еластичност. Запиши отговора си като обикновена дроб, както 13/14, и използвай, че \dpi100 \mathbf\sqrt2 \approx \mathbf1,4.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Прости трептящи системи“ ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за простите трептящи системи  –математично и пружинно махало, за величините, които ги описват – амплитуда, период и честота. Ще тестваш знанията си за връзката между характеристиките на трептящата система и величините, които описват трептенето на тази система. Ще се научиш да пресмяташ периода и честотата на собствените трептения на математично и пружинно махало. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се