new-logo

Тест: Прости трептящи системи. Пружинно и математично махало

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Периодът на хармонично трептящо пружинно махало зависи от:
2
Периодът на математично махало зависи от две величини. Кои са те?
3
Коя формула изразява периода на пружинно махало?
4
Коя формула изразява периода на математично махало?
5
Периодът на математично махало не зависи от масата му.
6
Ако пренесем едно пружинно махало на друга планета, то няма да промени периода си на трептене.
7
Периодите на две математични махала се отнасят, както 1 : 3. Как ще се отнасят дължините на махалата?
8
Какъв е периодът на трептене на пружинно махало с маса  m = 0,1 kg и коефициент на еластичност на пружината k = 0,4 \fracNm?
9
Намери честотата на математично махало с дължина l=10m. Приеми зeмното ускорение g = 10 \fracms^2.
10
Периодът на математично махало е T=2s. Намери на колко ще бъде равен той, ако го пренесем на планета с ускорение четири пъти по-малко от g?
11
Каква е дължината на математично махало, което трепти с период \dpi100 \mathbf10s?
  • Указание: Приеми, че g = 10\fracms^2\pi ^2=10.
12
Намери коефициента на еластичност на пружинно махало, което има маса m =0,1 kg и трепти с период T = 2s.
  • Приеми, че \pi ^2=10.
13
Две пружинни махала имат еднакви пружини, но на тях са окачени тела с различни маси. Намери отношението на периодите на двете махала \fracT1T2, ако масата m1 на първото махало е четири пъти по-голяма от масата m2 на второто.
  • Запиши отговора си с цифри.
14
На математично и на пружинно махало са закачени теглилки с различни маси, както е показано на картинката. В тази ситуация махалата имат еднакви периоди. Как ще се променят периодите им, ако разменим теглилките?
15
Математично махало, трептящо на повърхността на Земята, има период T = 1s. Използвай таблицата, за да откриеш какъв ще бъде периодът на това махало, ако го пренесем на друго космическо тяло.

Описание на теста

С този онлайн тест по физика и астрономия за 9. клас ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за простите трептящи системи  – математично и пружинно махало; за величините, които ги описват – амплитуда, период и честота. Ще тестваш знанията си за връзката между характеристиките на трептящата система и величините, които описват трептенето на тази система. Ще се научиш да пресмяташ периода и честотата на собствените трептения на математично и пружинно махало. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се