logo

Тест: Намиране на неизвестен множител, делимо, делител. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е твърдението:
 • Ако x-5 = 10, то x = 10+5?
2
Вярно ли е, че...
 • Можем да преместим събираемо от едната на другата страна на равенството като сменим знака на събираемото с противоположния му?
3
Вярно ли е, че...
 • ако x.5 = 10, то x = 10:5 ?
4
Дадено е, че х:5 = -10.
5
Дадено е, че 5:x = -10.
6
Дадено е равенството:
 • 4.х - 1 = -13
 • Отбележете вярното.
7
Дадено е, че:
 •  -11.y+10=-12
 • Неизвестното у е
8
Дадено е равенството
 • (-5x):8=-3.
 • Отбележете вярното.
9
Дадено е равенството 6.x -7,9 = -7,8:2.
 • Намерете неизвестното x.
10
Неизвестното у в равенството (14,2 - 4,4.2):у = -9 е равно на...
11
Намерете неизвестното x в равенството (2x+4):(-2,4)=-5 .
12
Ако (3.y-4).\frac13=-7\frac13 , то неизвестното е равно на...
13
Намислих едно число. Умножих го по \frac32. Събрах резултата с реципрочното число на -18. Получих  \frac2618  . Кое число намислих?
14
Намерете неизвестното x, ако \left ( 2\frac15 -5,2\right ):x=-\frac78:2,8.
 • Запишете резултата като десетична дроб.
15
Намерете неизвестното, ако -\frac27.x=-\frac114+0,14.\left ( -\frac114 \right ).0.

Описание на теста

В онлайн теста "Намиране на неизвестно. Упражнение" по математика за 6. клас ще се убедите, че сте научили правилата за намиране на неизвестен множител, неизвестно делимо и неизвестен делител.Ще проверите знаете ли да прибавяте от двете страни на равенството едно и също рационално число и можете ли да прехвърлите събираемо от другата страна на равенството с противоположен знак. Решете задачите от теста, за да затвърдите тези важни умения  и станете уверени в знанията си по математика в 6 клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се