logo

Тест: Свойства на умножение на рационални числа

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че (-5).(+5,8).(-2) = (-5).(-2).(+5,8)?
2
Вярно ли е, че в равенството
  • 4.(-2+3) = 4.(-2) + 4.3 е използвано разпределително свойство?
3
Какъв знак ще има произведението, ако броят на отрицателните множители е 6 (четно число)?
4
Какъв знак ще има произведението -5.(-6).2.(-70)?
5
Вярно ли е, че всяко отрицателно число е по-малко от всяко положително число и от нулата?
6
Пресметнете \frac1115.\left ( -\frac2225 \right ).\frac2511=...
7
Пресметнете рационално   \frac53.(-2,6).\left ( -\frac65 \right )=...
8
Пресметнете израза  9,72.(-10).(-0,1) =...
9
Намерете стойността на израза, като използвате разпределителното свойство:
  •  \frac45.\left ( \frac1516-\frac512 \right )=...
10
Извършете пресмятането рационално
  • -8.13,5 - 2.13,5 =...
11
Без да извършвате пресмятането, съобразете какъв знак за сравнение трябва да се постави в квадратчето, за да бъде вярно:
  •  6,52.(-2).(-0,8).8,42\square 0.
12
Намерете стойността на израза
  •  A=-2,5.7,2.a, ако  a=|-10|
13
Събрах най-голямото двуцифрено отрицателно число с числото 2. Полученият сбор удвоих. Кое число получих?
14
Дадени са три числа, първото от които е (-2), а всяко следващо число се получава от предходното число, като се умножи по (-3). Намерете произведението на трите числа.
15
В един израз първият множител е 16. Вторият множител е противоположното число на първия множител, а третият множител е реципрочното число на първия множител. Намерете произведението. Упътване:Числата a и  \frac1a са реципрочни.

Описание на теста

В онлайн теста "Свойства на умножението" по математика за 6. клас ще провериш как си научил разместително свойство на умножението a.b=b.a; съдружително свойство на умножението (a.b).c=a.(b.c) и разпределително свойство на умножението a.(b+c)=a.b + a.c. В задачите от теста ще провериш можеш ли да прилагаш разместително, съдружително и разпределително свойство в задачите с рационални числа. Реши задачите от теста и ще затвърдиш знанията си, ще станеш по-уверен и по-добр по математика в 6. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се