logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кои от изброените ситуации използваме hätte gern?
2
Вярно ли е следното твърдение?
  • Много често hätte gern се използва в магазин и ресторант,  при общуване между продавач и купувач.
3
Как превеждаме hätte gern?
4
Кой модален глагол е синонимен на hätte gern?
5
Има ли разлика между hätte gern и hätte gerne?
6
В кои изречения откривате дума/израз, съответстващи на искам, бих искал, бих желал?
7
На кой ред откривате правилното спрежение на hätte gern в единствено число?
8
На кой ред откривате правилното спрежение на hätte gern в множествено число?
9
Hätte gern е форма за първо лице единствено число (ich)  и ...
10
Свържете отговора с подходящите два въпроса:
  • Ich hätte gern einen Kopfsalat, zwei Orangen und ein Kilo Äpfel, bitte.
11
Посочете правилния отговор на въпроса.
  • Was hätten Sie gern?
12
Посочете възможните подлози в следното изречение.
  • ... hätte gern eine kalte Limonade.
 
13
В следните изречения е използван модалният глагол möchten. Заменете формите му с форми на hätte gern.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Във всички изречения личните местоимения са объркани. Разместете ги така, че да се получат правилни изречения.
  • Ich hättest gern eine Portion Bratkartoffeln.
  • Wir hätte gern Milch, Butter und Reis.
  • Ihr hätten gern Pommes frites.
  • Du hättet gern ein Stück Käsekuchen.
15
Свържете въпросите и отговорите:

Описание на теста

Има ли разлика между "hatte" и "hätte gern"? Как превеждаме на български език израза "hätte gern", в кои ситуации го използваме и кой модален глагол е неговият синоним? Кои форми на hätte gern са еднакви? Тествайте знанията си за "hätte gern" с онлайн теста по немски език, отстранете грешките и се подгответе така, че да бъдете уверени в знанията си в часовете по немски. Онлайн упражнението по немски език "hätte gern" е подходящо за нива А1 и А2 (Anfänger).

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (30)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се