Упражнение: Алканали


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 9 клас на тема "Карбонилни съединения. Алдехиди", с чиято помощ ще тествате знанията си за това кои съединения са карбонилни, колко вида биват, какъв е хомоложният ред на алканалите, както и физичните и химичните им свойства. С интересни въпроси в теста ще установите дали сте усвоили основните сфери на употреба на тези съединения и как може да се получат. Тестът е подходящ и за подготовка за училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Алдехидите и кетоните са:
5т. 2. За 40% воден разтвор на метанал са верни твърденията:
5т. 3. Висши алдехиди с приятна миризма са:
5т. 4. Метаналът има сълзотворно действие и се е използвал за опушване на месо в хранителната индустрия и бита.
5т. 5. Попълнете липсващите думи в текста (използвайте само кирилица).
6т. 6. Алдехидната група се получава от карбонилна група, в която една от валентностите на въглеродния атом е наситена с:
6т. 7. В съкратените структурни формули на алдехидите функционалната алдехидна група се изписва -СОН.
6т. 8. Общата формула на хомоложния ред на алканалите е:
6т. 9. Свържете съединенията със съответните за тях твърдения.
6т. 10. За химичните отнасяния на алдехидите е характерно:
6т. 11. Свържете реакциите с верните им наименования.
6т. 12. Допишете уравнението за получаване на метанал (използвайте латиница и арабски цифри).
11т. 13. Зад кулисите на стара зала за рок концерти намирате бутилки без етикет, за които ваш познат химик предполага, че съдържат формалин (в миналото формалинът се е използвал за създаване на бял дим по време на концерти). Как ще докажете, че в бутилките има формалин?
11т. 14. В шкафа за химикали в лабораторията откривате бутилка, на която пише "Бензалдехид". Наливате в епруветка от миришещата на горчиви бадеми течност и към нея прибавяте прясно утаен меден дихидроксид.
  • Допишете уравнението на реакцията и определете външния и признак. Използвайте за думите кирилица, а за формулите - латиница и арабски цифри.
11т. 15. С уравнението 4 CH3CHO--> (CH3CHO)4 се изразява получаването на:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

21:12 - 17.07.2016

Здравейте, Бих искал да попитам кетоните или алдехидите имат по-силно изразени редукционни с-ва?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

09:47 - 18.07.2016

Здравей Радостин, алдехидите са по-силни редуктори - могат да се окисляват и от много слаби окислители, виж реакция на сребърното огледало и редукция на Фелингов разтвор.
Профилна снимка

Ученик

12:40 - 18.07.2016

Здравейте, Много благодаря за отговора.Прочетох за тези реакции, но качто че ли не успях да разбера, каква е причината алдехидите да се окисляват по-лесно, а кетоните само от силни окислители.Да не би да това се обяснява с тяхната реактивоспособност?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

13:03 - 18.07.2016

Точно така, Радостин. Строежа на молекулата определя свойствата. При алдехиди имаш само един въглеводороден остатък в молекулата и възможност за "атака" на карбонилния въглероден атом лесно от страна на водорода, с който е свързан, докато при кетоните имаш два пречещи на карбонилния въглероден атом остатъка...
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

14:28 - 21.06.2016

Здравейте, Ако ми е даден 2-бутенал(ненаситен алдехид) и искат да се каже кой е продуктът на присъединяване на хлороводород към двойната връзка, то по Марковников ли ще се присъединява.Притесняваме наличието на алдехидна група в съседство , да не би да води и тя до пи-пи спрежение, както при пропенова к-на.Благодаря!
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:55 - 21.06.2016

Да, Радостин, има пи-пи спрежение и присъединяването е против Марковников ( нарича се 3,4 присъединяване). Може да има и 1,4 присъединяване, но това е вече екзотика и едва ли някой би го искал от ученик.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.