logo

Тест: Модалният глагол möchten

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С модалния глагол "möchten" изразяваме желание. Как се превежда "möchten" на български?
2
На кой ред откривате правилните форми на глагола möchten за единствено число в сегашно време?
3
Напишете формите на глагола möchten за множествено число.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
 
4
Формите за първо лице и трето лице единствено число на глагола möchten са еднакви. Коя е тяхната обща правилна форма в сегашно време?
5
Посочете правилните форми за второ лице единствено и множествено число.
6
Поставете подходящите форми на глагола möchten в следния диалог.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
7
Посочете подходящия въпрос към следния отговор.
  • Ja, wir möchten Kaffee trinken.
8
Еднакви ли са по смисъл следните две изречения?
  • 1. Ich möchte Pizza essen.
  • 2. Ich möchte gern Pizza essen.
9
Кое изречение е правилният превод на следното изречение?
  • Сега Томас иска да играе.
10
Посочете правилните въпросителни изречения.
11
Ще се промени ли значението на изречението, ако изпуснем смисловия глагол gehen?
  • Wir möchten nach Hause gehen.
12
Посочете синонимните изрази на следното изречение.
  • Ich hätte gern eine Gemüsesuppe.
 
13
Изберете подходящите отговори на въпросите:
14
Подредете диалога:
15
Свържете частите на изреченията:

Описание на теста

С онлайн теста по немски език "Модалният глагол möchten в сегашно време" ("Das Modalverb möchten im Präsens") ще може да упражните значенията на глагола möchten, неговото цялостно спрежение в единствено и множествено число на сегашно време, както и употребата му в изрази и ситуации от ежедневието. Тествайте знанията си, припомнете си особеностите на модалните глаголи в съобщителни и въпросителни изречения и бъдете отличници в часовете по немски. Онлайн упражнението по немски език е подходящо за ниво А1 (Anfänger).

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (16)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се