Упражнение: Етанол. Химични свойства, получаване, употреба. Метилов алкохол


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Етанол. Химични свойства, получаване, употреба. Метилов алкохол". Той ще ти помогне да провериш знанията си върху химични свойства на етанол и да провериш уменията си за изразяване на методите за получаването му. Ще се запознаеш с употребата му, както и влиянието на метиловия алкохол върху здравето на човека. Тестът е подходящ за проверка и на уменията да се изразяват с уравнения заместителните реакции с метали, естерификация, горене и дехидратиране на етилов алкохол. Тестът ще ти помогне да се справиш много добре на изпитването в училище. Успешна работа!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Химичното взаимодействие на кои от изброените вещества е естерификация?
5т. 2. Хидроксилната -ОН група е функционалната група на етиловия и метиловия алкохол.
5т. 3. Етанолът НЕ участва в реакция на:
5т. 4. Пълното горене на етанол дава продуктите:
5т. 5. Алкохолната ферментация протича под действието на ензима цимаза и е процес на превръщане на:
6т. 6. С една от формулите НЕ е означен етилов алкохол. Коя е тя?
6т. 7. В някои спиртни напитки – „ментета”, се съдържа силно токсичният метилов алкохол. Коя е химичната му формула?
6т. 8. При нагряване на етанол над 180^\circC  в присъствие на конц. H2SO4 се получава:
6т. 9. Като използваш дадените думи, попълни липсващите думи в определението.
  • киселини, основи, eстер, сол, естерификация, неутрализация
  • Използвай само кирилица.
6т. 10. С уравнението CH3CH2OH + HO-NO2\underset \oversetH^+\rightleftarrowsCH3CH2ONO2 + H2O е изразено получаването на:
6т. 11. Допиши уравнението за горене на етанол.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
6т. 12. Кое е неизвестното вещество Х в прехода CH2=CH2 --> X --> CH3CH2ONO2 ?
11т. 13. В лабораторията разполагaш с хлороетан и воден разтвор на калиева основа. Как може да получиш от тях етанол?
  • Запиши уравнението на реакцията, като използваш латиница, големи букви и арабски цифри. Не оставяй интервали и не поставяй валентни черти.
11т. 14. В три чаши са поставени течности: чаша 1 - C7H14; чаша 2 - C2H5OH и чаша 3 - C6H14. Във всяка една чаша е поставено парченце натрий.
  • а) Запиши номера на чашата, в която се отделя газ.
  • б) Допиши с химично уравнение процеса, който протича в тази чаша.
11т. 15. Даден е следният генетичен преход:
  • C2H4\xrightarrow(1)C2H5OH\xrightarrow(2)CO2
  • a) Изрази с химично уравнение реакция 1.
  • б) Определи вида на процесите 1 и 2.
  • За уравнението използвай латиница, а за вида на процесите – кирилица.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

18:15 - 24.02.2016

Благодарим!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+3
Профилна снимка

Ученик

22:39 - 17.04.2017

Здравейте, имам въпрос относно химичните взаимодействия, възможно ли е етанола да взаимодейства с халогенопроизводни и ако е така дали се разскъсва връзка C-OH
+2
Профилна снимка

Ученик

23:20 - 17.04.2017

Възможно е. C2H5OH+HBr=C2H5Br+H2O
+2
Профилна снимка

Учител на Уча.се

07:09 - 18.04.2017

Здравей Сам, да, алкохолите могат да взаимодействат с халогеноводороди или концентрирани безкислородни киселини - получават се халогенопроизводни, както е показал MathChemHelper.
+2
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

21:35 - 29.10.2016

Калиев етоксид, не може ли да се получи при взаимодействие на етилов алкохол + калиева основа, къде се отделя съответно и вода?
+2
Профилна снимка

Учител на Уча.се

07:13 - 30.10.2016

Здравей Ангел, етанолът има доста слабо изразени киселинни свойства и затова с основа реално не реагира. Ако си профилирана подготовка, в един от учебниците за нея, както и в университетските учебници е описано такова свойство, но реакцията е обратима и полученият етоксид веднага реагира с водата, като се получава алкохол и основа. Причината е, че водата е по-силна киселина от алкохола.... Така че в училище такова свойство не се учи. Дори се акцентира на това, че алкохолите не реагират с основа, за разлика от фенолите....
+2
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

23:37 - 20.07.2016

Здравейте, Ако имам задача да се сравнят строежа на етиламин и етанол и да се предложат различни начини за доказване на киселинно-основните им с-ва какво трябва да се каже за строежа и какви реакции са най-подходящи за сравнението на киселинно-основните с-ва. Благодаря!
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

09:57 - 21.07.2016

Здравей Радостин, в такава задача се "разливаш" без да се пестиш и описваш супер подробно строежа на етанол и етиламин. После подчертаваш изрично, че и двете съединения имат киселинно-основни свойства, но при етанола по-силно изразени са киселинните (доказателство - реакция с натрий), докато при етиламина са по-силно изразени основните свойства (доказателство - реакция с вода и/или киселина).
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.