new-logo

Тест: Етанол. Химични свойства, получаване, употреба. Метилов алкохол

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Химичното взаимодействие на кои от изброените вещества е естерификация?
2
Хидроксилната -ОН група е функционалната група на етиловия и метиловия алкохол.
3
Етанолът НЕ участва в реакция на:
4
Пълното горене на етанол дава продуктите:
5
Алкохолната ферментация протича под действието на ензима цимаза и е процес на превръщане на:
6
С една от формулите НЕ е означен етилов алкохол. Коя е тя?
7
В някои спиртни напитки – „ментета”, се съдържа силно токсичният метилов алкохол. Коя е химичната му формула?
8
При нагряване на етанол над 180^\circC  в присъствие на конц. H2SO4 се получава:
9
Като използваш дадените думи, попълни липсващите думи в определението.
  • киселини, основи, eстер, сол, естерификация, неутрализация
  • Използвай само кирилица.
10
С уравнението CH3CH2OH + HO-NO2\underset \oversetH^+\rightleftarrowsCH3CH2ONO2 + H2O е изразено получаването на:
11
Допиши уравнението за горене на етанол.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
12
Кое е неизвестното вещество Х в прехода CH2=CH2 --> X --> CH3CH2ONO2 ?
13
В лабораторията разполагaш с хлороетан и воден разтвор на калиева основа. Как може да получиш от тях етанол?
  • Запиши уравнението на реакцията, като използваш латиница, големи букви и арабски цифри. Не оставяй интервали и не поставяй валентни черти.
14
В три чаши са поставени течности: чаша 1 - C7H14; чаша 2 - C2H5OH и чаша 3 - C6H14. Във всяка една чаша е поставено парченце натрий.
  • а) Запиши номера на чашата, в която се отделя газ.
  • б) Допиши с химично уравнение процеса, който протича в тази чаша.
15
Даден е следният генетичен преход:
  • C2H4\xrightarrow(1)C2H5OH\xrightarrow(2)CO2
  • a) Изрази с химично уравнение реакция 1.
  • б) Определи вида на процесите 1 и 2.
  • За уравнението използвай латиница, а за вида на процесите – кирилица.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Етанол. Химични свойства, получаване, употреба. Метилов алкохол". Той ще ти помогне да провериш знанията си върху химични свойства на етанол и да провериш уменията си за изразяване на методите за получаването му. Ще се запознаеш с употребата му, както и влиянието на метиловия алкохол върху здравето на човека. Тестът е подходящ за проверка и на уменията да се изразяват с уравнения заместителните реакции с метали, естерификация, горене и дехидратиране на етилов алкохол. Тестът ще ти помогне да се справиш много добре на изпитването в училище. Успешна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (11)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се