new-logo

Тест: Хидроксилни производни на въглеводородите. Алканоли

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Хидроксилни производни на въглеводородите са тези органични съединения, които съдържат в молекулата си една или повече:
2
Мастните алкохоли се делят на две големи групи: наситени (алканоли) и ненаситени (алкеноли или алкиноли).
3
Етанолът CH3CH2OH е едновалентен алкохол, защото:
4
Според вида на въглеродния атом, с който е свързана хидроксилната (-ОН) група, алкохолите биват:
5
Систематичните наименования на алканолите се образуват като към името на съответния алкан се прибави наставка -АЛ.
6
Kaто използваш дадените думи, попълни текста:
 • един, три, водородни, въглеродни, хидроксилна група, карбоксилна група
 • Използвай само кирилица и малки букви.
7
Свържи съединенията със съответните класове, на които принадлежат.
8
Подреди алкохолите (алканолите) по нарастване на молекулната им маса: C6H13OHC2H5OHCH3OH иC4H9OH.
9
Свържи дадените алкохоли със съответния вид според тяхната класификация.
10
CH3CH2OH e рационалната формула на:
11
Съединенията, съдържащи функционалната група –ОН, свързана с бензеново ядро, се наричат:
12
За глицерола (CH2(OH)CH(OH)CH2(OH) е вярно, че е:
13
Като имаш предвид общата формула на алканолите, състави верни молекулни формули на съединенията:
 • 1. пропанол; 2. бутанол и 3. пентанол.
 • Използвай латиница, големи букви и арабски цифри.
14
 • Дадени са следните хидроксилни производни на въглеводородите:
 • a)  CH2(OH)CH2(OH)
 • б)  CH3CH(OH)CH3
 • в)  CH3CH2CH2CH2OH
 • Допиши имената на дадените съединения.
 • Използвай кирилица и малки букви.
15
Веществото Х е течност, която е разтворима във вода, съдържа въглерод и има специфичен мирис. То може да се получи от етен чрез присъединяване на вода.
 • а) Допиши химичното уравнение на получаването на вещество Х от етен.
 • б) Допиши наименованието на веществото X.
 • в) При кой процес веществото Х може да се получи и от плодове при домашни условия?
 • За името използвай кирилица, за формулата - латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Хидроксилни производни на въглеводородите. Aлканоли", с помощта на който ще тестваш знанията си за това кои производни на въглеводородите са хидроксилни, какво наричаме функционална група, какви са възможните видове хидроксилни производни. С теста ще упражниш и уменията си да класифицираш различни хидроксилни производни и да съставяш хомоложния ред на наситените мастни едновалентни алкохоли - алканолите. Тестът ще ти помогне да се упражниш и да получиш отлична оценка на предстоящото изпитване в училище. Успешна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (10)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се