Упражнение: Алкилбензени. Химични свойства. Употреба


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Алкилбензени. Химични свойства. Употреба", с чиято помощ ще упражниш химичните свойства на алкилбензените - участие в заместителни реакции, окисление и горене. С интересните въпроси в теста ще провериш и уменията си да изразяваш уравненията на халогениране, нитриране и сулфониране на метилбензен в недостиг и излишък от реактивите. Упражнението е и чудесен начин да се подготвиш за отлично представяне при изпитване в клас. Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Тротилът е силно взривоопасно вещество.
5т. 2.  На схемата е представена рационалната формула на:
5т. 3. Алкилбензените участват в заместителни реакции. Посочи реакцията, която НЕ е заместителна.
5т. 4. Тротилът е:
5т. 5. Заместителните реакции при метилбензен протичат по-лесно, отколкото при бензен.
6т. 6. За дадената на схемата реакция са верни твърденията:
6т. 7. Уравнението от схемата показва получаването на:
6т. 8. 2,4,6-трихлорометилбензенът се получава при взаимодействие на метилбензен с недостиг на хлор.
6т. 9. Уравнението е на реакция на:
6т. 10.  Уравнението на схемата илюстрира реакция на:
6т. 11. Попълни празните места в текста, като използваш част от дадените думи:
  • сулфо, нитро, халогено, еквивалент, коефициент, слаби, мощни
6т. 12. Свържи структурните формули със съответните им наименования.
11т. 13. Запиши молекулната формула на толуена.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
11т. 14. Допиши пропуснатото в уравнението за горенето на толуен.
  • Използвай латиница и арабски цифри, не оставяй интервали.
11т. 15. Натриевата сол на додецилбензенсулфоновата киселина е основното активно вещество в праховете за пране. Реакцията за получаване на сулфоновата киселина протича по уравнението, дадено на схемата.
  • Определи вида на реакцията.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!