Упражнение: Алкилбензени. Химични свойства. Употреба


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9 клас на тема "Алкилбензени (Едноядрени арени) - част 2", с чиято помощ ще упражните химичните свойства на алкилбензените - участие в заместителни реакции и окисление. С интересните въпроси в теста ще проверите и уменията си да изразявате уравненията на халогениране, нитриране и сулфониране на метилбензен в недостиг и излишък от реактивите. Упражнението е и чудесен начин да се подготвите за отлично представяне при изпитване в клас. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Тротилът е силно взривоопасно вещество.
5т. 2.  На схемата е представена рационалната формула на:
5т. 3. Алкилбензените участват в заместителни реакции. Посочете реакцията, която НЕ е заместителна.
5т. 4. Тротилът е:
5т. 5. Нитрирането на метилбензен става по-лесно, отколкото нитрирането на бензен.
6т. 6. За дадената на схемата реакция са верни твърденията:
6т. 7. Уравнението от схемата показва получаването на:
6т. 8. 2,4,6-трихлорометилбензенът се получава при взаимодействие на метилбензен с недостиг на хлор.
6т. 9. Уравнението е на реакция на:
6т. 10.  Уравнението на схемата илюстрира реакция на:
6т. 11. При окисление на алкилбензени с един въглеводороден остатък с права верига, свързан за бензеновото ядро, се получава винаги бензоена киселина.
6т. 12. Реакция сулфониране при алкилбензените не е възможна.
11т. 13. Когато метилбензен се нитрира в недостиг на азотна киселина се получава:
11т. 14. Окислението на C6H5C2H5 с разтвор на калиев перманганат ще даде:
11т. 15. Натриевата сол на додецилбензенсулфоновата киселина е основното активно вещество в праховете за пране. Реакцията протича по уравнението, дадено на схемата. Определете вида на реакцията.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!