Упражнение: Прости механизми (решаване на задачи част 2)


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Прости механизми (решаване на задачи част 2)“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. С каква цел използваме макари? Можете ли да прилагате формулата за подвижна макара в различни ситуации? Кои устройства наричаме полиспасти? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Прости механизми“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое от изброените НЕ е прост механизъм?
5т. 2. Попълнете празните места в текста.
5т. 3. Кое твърдение е вярно?
5т. 4. Подвижната макара може да се разглежда като:
5т. 5. Увеличаването на броя на подвижните макари в полиспастите води до намаляване на силата, с която повдигаме окаченото тяло.
6т. 6. Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение за неподвижна макара.
6т. 7. Попълнете празните места в текста.
6т. 8. От кои прости механизми е съставена системата? 
6т. 9. С каква сила трябва да се тегли въжето на подвижна макара, за да се издигне товар, чиято маса е 200 kg?
6т. 10. На фигурата е показана система от две макари, с чиято помощ се издига товар. Колко е приложената сила F? 
6т. 11. На фигурата е показана система от две макари, с чиято помощ се издига товар. Колко е масата на товара? 
6т. 12. Каква сила F трябва да се приложи, за да се поддържа в равновесие системата от макари (полиспаст)? 
11т. 13. Сравнете силата F1  с теглото Р на тялото. 
11т. 14. На фигурата е представена система от подвижна и неподвижна макара. Масата на подвижната макара е 400 g. Колко нютона трябва да бъде силата F, за да бъде системата в равновесие? 
11т. 15. Системата от макари е в равновесие. Ако пренебрегнем триенето и теглото на подвижните макари, колко нютона е силата F? 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!