logo

Тест: Прости механизми (решаване на задачи част 2)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое от изброените НЕ е прост механизъм?
2
Попълнете празните места в текста.
3
Кое твърдение е вярно?
4
Подвижната макара може да се разглежда като:
5
Увеличаването на броя на подвижните макари в полиспастите води до намаляване на силата, с която повдигаме окаченото тяло.
6
Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение за неподвижна макара.
7
Попълнете празните места в текста.
8
От кои прости механизми е съставена системата? 
9
С каква сила трябва да се тегли въжето на подвижна макара, за да се издигне товар, чиято маса е 200 kg?
10
На фигурата е показана система от две макари, с чиято помощ се издига товар. Колко е приложената сила F? 
11
На фигурата е показана система от две макари, с чиято помощ се издига товар. Колко е масата на товара? 
12
Каква сила F трябва да се приложи, за да се поддържа в равновесие системата от макари (полиспаст)? 
13
Сравнете силата F1  с теглото Р на тялото. 
14
На фигурата е представена система от подвижна и неподвижна макара. Масата на подвижната макара е 400 g. Колко нютона трябва да бъде силата F, за да бъде системата в равновесие? 
15
Системата от макари е в равновесие. Ако пренебрегнем триенето и теглото на подвижните макари, колко нютона е силата F? 

Описание на теста

Онлайн тестът „Прости механизми (решаване на задачи част 2)“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. С каква цел използваме макари? Можете ли да прилагате формулата за подвижна макара в различни ситуации? Кои устройства наричаме полиспасти? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Прости механизми“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се