Упражнение: Алкини. Получаване. Хомоложен ред. Физични свойства.


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9 клас на тема "Алкини. Получаване" с чиято помощ ще проверите знаете ли методите за получаване на алкини и етин и умеете ли да ги изразявате с уравнения. Знанията си за оксижена, горенето на етина и получаването му за технически цели ще тествате с подходящи въпроси в теста. Кои са първите членове на хомоложния ред на алкините, какви са имената и молекулните им формули? Имате притеснения за това? С нашето упражнение всички притеснения ще изчезнат и ще имате една отлична подготовка за предстоящото изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Алкините са клас ненаситени въглеводороди, в чиято молекула два въглеродни атома са свързани с тройна химична връзка.
5т. 2. С молекулна формула C_2H_2  се означава:
5т. 3. В оксижена за гориво се използва:
5т. 4. Групата >CH_2  е двувалентна и се нарича:
5т. 5. Наименованията на алкините се образуват като от името на алкана се премахне наставката -ан и на нейно място се постави наставката -ен.
6т. 6. Показаното на схемата уравнение е:
6т. 7. Технически и лабораторен метод за получаване на етин е изразен с уравнението:
6т. 8. Допишете уравнението за получаване на етин от природен газ (използвайте латиница и арабски цифри).
6т. 9. Посочете верните твърдения за метода за получаване на етин от прости вещества:
6т. 10. Общата формула на хомоложния ред на алкините е:
6т. 11. Два съседни члена в хомоложен ред се различават по състав с една метиленова група -CH_3.
6т. 12. Свържете по двойки формулите със съответните имена:
11т. 13. На схемата е изобразено уравнение на метод за получаване на:
11т. 14. За ремонт на инсталацията на водното отопление в училище част от пробитите радиатори трябва да се заварят. Работниците работят с оксижен, който наричат още ацетиленова горелка. Изводът, който правите за горивото в оксижена е, че:
11т. 15. Означете с арабска цифра колко въглеродни атома има алкин с 14 водородни атома в молекулата си.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!