new-logo

Тест: Алкини. Получаване. Хомоложен ред. Физични свойства

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Алкините са клас ненаситени въглеводороди, в чиято молекула два въглеродни атома са свързани с тройна химична връзка.
2
С молекулна формула C2H2  се означава:
3
Aлкините са ненаситени въглеводороди и за тях е вярно, че имат:
4
Групата > CH2  е двувалентна и се нарича:
5
Наименованията на алкините се образуват като от името на алкана се премахне наставката -ан и на нейно място се постави наставката -ен.
6
За алкените са характерни следните физични свойства:
7
Технически и лабораторен метод за получаване на етин е изразен с уравнението:
8
Подреди дадените алкини по нарастване на молекулната им маса:
  • октин, етин, пропин, декин
9
Посочи вярното твърдение за метода за получаване на етин от прости вещества:
10
Свържи вярно състоянието на алкина и формулата му.
11
. Показаното на схемата уравнение е:
12
Свържи по двойки формулите със съответните имена:
13
Допълни уравнението за получаване на етин по един от възможните начини.
  • Използвай символи на елементи или молекулни формули с латиница и арабски цифри.
14
Подобно на алканите и алкените, и алкините образуват хомоложен ред.
  • Допълни пропуснатите думи в дадения текст.
15
Като използваш знанията си за получаване на различни алкини, допиши дадените уравнения.
  • Използвай молекулни формули с латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Oнлайн тест по химия за 9. клас на тема "Алкини. Получаване. Хомоложен ред. Физични свойства", чрез който ще провериш знанията си за това кои въглеводороди са алкини, кои са първите десет представители на хомоложния им ред и как могат да бъдат получени. Ще си припомниш какво е агрегатното им състояние, както и други физични свойства. Ще затвърдиш методите за получаване на алкини и етин и ще провериш уменията си за тяхното изразява. Тестът ще ти помогне да получиш отлична оценка на предстоящото изпитване в училище. Успешна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се