new-logo

Тест: Алкини. Получаване. Хомоложен ред. Физични свойства

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Алкините са клас ненаситени въглеводороди, в чиято молекула два въглеродни атома са свързани с тройна химична връзка.
2
С молекулна формула C2H2  се означава:
3
Aлкините са ненаситени въглеводороди и за тях е вярно, че имат:
4
Групата  >CH2  е двувалентна и се нарича:
5
Наименованията на алкините се образуват като:
6
Посочи вярното твърдение за състоянието на алкините при стайна температура.
7
Посочи верните твърдения за физичните свойства на алкините.
8
Подреди дадените алкини по нарастване на молекулната им маса:
9
Посочи вярното твърдение за метода за получаване на етин от прости вещества.
10
Свържи вярно състоянието на алкина и формулата му.
11
Показаното на схемата уравнение е: .
12
Свържи по двойки формулите със съответните имена:
13
Използвай само молекулни формули и латиница и допълни уравнението за получаване на етин по един от възможните начини.  
14
Подобно на алканите и алкените, и алкините образуват хомоложен ред.
  • Допълни пропуснатите думи в дадения текст.
15
Свържи метода за получаване на етин със съответното уравнение.

Описание на теста

Oнлайн тест по химия за 9. клас върху получаване, хомоложен ред и физични свойства на алкини, чрез който ще провериш знанията си за това кои въглеводороди са алкини, кои са първите десет представители на хомоложния им ред и как могат да бъдат получени. Ще си припомниш какво е тяхното състояние, както и други физични свойства. Ще затвърдиш методите за получаване на алкини и етин и ще провериш уменията си за тяхното изразяване. Тестът ще ти помогне да получиш отлична оценка на предстоящото изпитване в училище. Успешна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се