new-logo

Тест: Алкени. Химични свойства

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Алкените НЕ участват в:
2
При хидриране на пропен се получава:
3
По правилото на Марковников:
4
При пълно горене на алкени се получава:
5
Полипропиленът е:
6
Изразената на схемата реакция представя:
7
Реакцията CnH2n --> CnH2n+2 протича при:
8
Посочи верните твърдения за реакцията, изразена на схемата:    
9
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста, показващ правилото на Марковников:
  • халогенният, водородният, замества, присъединява, по-малко, повече
10
Използвай част от дадените символи и допиши формулата на главния продукт от присъединяване на вода към пропен.
  • CHOH, CH2, CH2OH, CH3
11
Продуктите от присъединяване на бромоводород към пропен  CH2=CH-CH3 + HBr --> , са:
12
На схемата е показана реакция на:
13
Допълни уравнението за хидратирането на бут-1-ен.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
14
Запиши основния продукт, получен при взаимодействие на бромоводород с бут-1-ен.
  • Използвай главни букви, арабски цифри, латиница и не оставяй интервали.
15
Допиши уравнението за реакцията и запиши името на процеса.
  • За попълване на формулата използвай главни букви, латиница и арабски цифри.
  • За попълване на името на процеса използвай малки букви и кирилица.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас върху тема химични свойства на алкени, с който ще тестваш знанията си за химичните свойства на алкените и участието им в присъединителни реакции, реакции на полимеризация и горене. Тестът ще ти помогне да затвърдиш уменията си да изразяваш с уравнения характерните реакции за алкени с пример за пропен и други въглеводороди. Имаш притеснения дали владееш правилото на Марковников - само с този тест ще провериш това. Тестът ще ти помогне и да се подготвиш отлично за предстоящо изпитване в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се