Упражнение: Алкани. Изомерия. Наименуване на алкани с разклонени вериги


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Алкани. Изомерия. Наименуване на алкани с разклонена верига". С него ще тестваш знанията си за изразяване на верижни изомери, както и уменията си за тяхното изразяване и наименуване. Ще установиш дали си научил алгоритъма за съставяне на съкратени структурни (рационални) формули на възможните изомери на даден алкан, както и правилата за наименуване на алканите с разклонени вериги. Упражнението ще ти помогне и да се подготвиш за отлични резултати при изпитването в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Съединения, които се записват с една и съща молекулна формула, но всяко от тях има различна структурна формула, са изомери помежду си.
5т. 2. При алканите е възможна структурна изомерия, наречена:
5т. 3. Верижните изомери се различават по вида на въглеродната верига – дали е права или разклонена.
5т. 4. На схемата са изобразени рационалните (съкратени) формули на две различни съединения.
5т. 5. Групата -CH3 се нарича:
6т. 6. С молекулната формула C5H12 могат да бъдат записани:
6т. 7. Съединенията пентан, 2-метилбутан и 2,2-диметилпропан са:
6т. 8. Състави план за наименуване на алкани с разклонена верига, като поставиш стъпките на съответните им места.
6т. 9. Главна верига в един алкан с разклонена верига е:
6т. 10. Номерирането на въглеродните атоми в главната верига става от онзи край на веригата, който е най-отдалечен от разклонението.
6т. 11. Разклоненията във веригата се означават:
6т. 12. Свържи рационалните (съкратени) структурни формули със съответните им наименования.
11т. 13. Едно от изобразените съединения не е изомер на хексан C6H14:
11т. 14. Комбинирай по двойки съединенията и верните им наименования.
11т. 15. Качеството на бензина се описва с т. нар. октаново число. Това става на база моделна смес, съдържаща хептан с права верига и изооктан. Наименованието на изооктана по официалната номеклатура (IUPAC) е 2,2,4-триметилпентан. Избери вярната формула, съответстваща на изооктана.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

21:52 - 17.06.2017

На четвърти въпрос не успях да разбера смисъла на въпроса.. Само там съм сгрешила от целия тест.
+3
Профилна снимка

Учител на Уча.се

16:48 - 18.06.2017

Здравей Анита, благодаря ти за обратната връзка. Преформулирах въпроса, за да стане по-лесен за разбиране. Как е сега?
+2
Профилна снимка

Ученик

19:47 - 20.06.2017

Благодаря, така е много по- добре!
+2
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.