new-logo

Тест: Алкани. Изомерия. Наименуване на алкани с разклонени вериги

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Съединения, които се записват с една и съща молекулна формула, но всяко от тях има различна структурна формула, са изомери помежду си.
2
При алканите е възможна вид структурна изомерия, наречена:
3
Верижните изомери се различават по вида на въглеродната верига – дали е права или разклонена.
4
На схемата са изобразени рационалните (съкратени структурни) формули на две изомерни съединения. Двете съединения имат еднаква молекулна формула - C5H12.
5
Групата -CH3 се нарича:
6
С молекулна формула C5H12 могат да бъдат записани:
7
Съединенията пентан, 2-метилбутан и 2,2-диметилпропан са:
8
Разклоненията във веригата се означават:
9
Главна верига в алкан с разклонена верига е:
10
Номерирането на въглеродните атоми в главната верига става от онзи край на веригата, който е най-отдалечен от разклонението.
11
Състави план за наименуване на алкани с разклонена верига, като поставиш стъпките на съответните им места.
12
Свържи рационалните (съкратени структурни) формули със съответните им наименования.
13
Едно от изобразените съединения НЕ е изомер на хексан C6H14. Посочи кое е то.
14
Комбинирай по двойки съединенията и верните им наименования.
15
Качеството на бензина се описва с т. нар. октаново число. Това става на база моделна смес, съдържаща хептан с права верига и изооктан. Наименованието на изооктана по официалната номенклатура (IUPAC) е 2,2,4-триметилпентан. Избери вярната формула, съответстваща на изооктана.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас върху изомерия на алкани и наименуване на алкани с разклонена верига. С него ще тестваш знанията си за изразяване на верижни изомери, както и уменията си за тяхното наименуване. Ще установиш дали добре познаваш алгоритъма за съставяне на съкратени структурни (рационални) формули на възможните изомери на даден алкан, както и правилата за наименуване на алканите с разклонени вериги. Тестът ще ти помогне и да се подготвиш за отлични резултати при изпитването в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се