new-logo

Тест: Алкани. Хомоложен ред, наименования, получаване

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Алканите са въглеводороди, подобни по строеж и свойства на метана.
2
Общата формула на хомоложния ред на алканите е:
3
Алкани са:
4
Алканите имат сходен строеж и сходни свойства.
5
Органичните съединения етан, пентан и октан се наричат:
6
С уравнението CH3Cl+2Na+ClCH3--> 2NaCl+C2H6 е изразен:
7
Като използваш дадените думи, попълни текста.
  • неорганични, органични, метиленова, метилова, изомерен, хомоложен
8
Свържи по двойки съответстващите си формули и наименования.
9
Алкани могат да се получат чрез:
10
Като използваш дадените думи, попълни вярно текста.
  • разлагането, синтезът, по-дълги, по-къси, натрий, калций
11
При взаимодействие на хлороетан и хлорометан с Na при синтеза на Вюрц се получава в най-голямо количество:
12
За получаване на етан от метан е необходимо да се проведе синтез на Вюрц с метан.
13
Допиши уравнението за бромиране на етан до монобромоетан.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
14
Напиши пропуснатите имена или формули на дадените алкани.
15
Довърши уравненията за получаване на пропан и бутан.
  • Използвай латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Алкани. Хомоложен ред, наименования, получаване". С негова помощ ще затвърдиш и упражниш знанията си за това кои въглеводороди са алкани, какви са имената на първите 10 представители на хомоложния им ред, каква е общата формула на този ред и какво е хомоложен ред. С този тест ще упражниш способността си да изразяваш с уравнения метода за получаване на алкани, познат като синтез на Вюрц. Теста ще ти помогне да се подготвиш отлично за предстоящо изпитване в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (20)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се